Projekty współfinansowane

Zakup PET/CT oraz przyspieszacza liniowego (Akceleratora)e-Zdrowie etap 2Zakup sprzętu medycznegoKonkursy Ministerstwa ZdrowiaRealizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w subregionie wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016 – 2018POSTAW NA PROFILAKTYKĘ!Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa dolnośląskiego poprzez prace remontowo-budowlane oraz wyposażenie jednostek organizacyjnych Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, zlokalizowanych w budynku „B”Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa dolnośląskiego poprzez budowę oraz wyposażenie Filii Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, zlokalizowanej w Jeleniej GórzePoprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa dolnośląskiego poprzez budowę oraz wyposażenie Centrum Chorób Piersi (Breast Unit) oraz rozbudowę wraz z wyposażeniem Bloku Operacyjnego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we WrocławiuProgram profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskie, opolskie, lubuskie jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 i jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we WrocławiuPoprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu realizuje obecnie projekt:

Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego służącego wysokospecjalistycznym technikom diagnostyki i terapii onkologicznej wraz z dostosowaniem pomieszczeń

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013 pt.

www.rpo.dolnyslask.pl

pet1

Pracownia Medycyny Nuklearnej – PET-CT

Nr wniosku: WND-RPDS.08.01.00-02-002/15

Wydatki kwalifikowalne: 23 776 067,01 PLN
Poziom dofinansowania: 57,30%
Kwota dofinansowania: 13 623 686,40 PLN

Okres realizacji Projektu:

 • Data rozpoczęcia realizacji projektu: 12.06.2015 r.
 • Data rozpoczęcia rzeczowego realizacji projektu: 05.09.2014 r.
 • Data zakończenia rzeczowego realizacji projektu: 16.10.2015
 • Data zakończenia finansowego realizacji projektu: 31.10.2015

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest obniżenie poziomu umieralności z powodu chorób onkologicznych, poprzez poprawę dostępności (skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę i radioterapię) i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie nowoczesnej radioterapii. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki zakupowi nowoczesnego urządzenia diagnostycznego PET/CT oraz przyspieszacza liniowego (Akceleratora) do radioterapii. Pod względem technicznym dostosowane zostaną pomieszczenia, w których planuje się montaż nowoczesnej aparatury. Przeszkolony zostanie personel medyczny i techniczny.

Cele szczegółowe:

 • Diagnostyka i rekomendacja do leczenia metodami radioterapii chorób nowotworowych wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego.
 • Kształtowanie świadomości związanej z profilaktyką chorób onkologicznych pośród mieszkańców województw dolnośląskiego.
 • Poprawa dostępności do nowoczesnej aparatury diagnostycznej i metody leczniczej.
 • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom napromieniania na przestarzałej aparaturze.
 • Poprawa jakości terapii onkologicznej.
 • Ograniczenie występowania chorób współistniejących czy przerzutów dzięki zwiększonej dostępności do nowoczesnej diagnostyki i terapii.
 • Upowszechnienie standardów w terapii onkologicznej poprzez promowanie idei wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.
 • Poprawa jakości leczenia skojarzonego.

zakł_radio_terapii_3

Zakład Radioterapii (nowy akcelerator)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support