Projekty współfinansowane

Zakup PET/CT oraz przyspieszacza liniowego (Akceleratora)e-Zdrowie etap 2Zakup sprzętu medycznegoKONKURS MINISTERSTWA ZDROWIA - Narodowy Program Rozwoju Medycyny TransplantacyjnejPROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPARCIU FINANSOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWAKONKURSY MINISTERSTWA ZDROWIA - Narodowa Strategia OnkologicznaKONKURS MINISTERSTWA ZDROWIA - Narodowy program zwalczania chorób nowotworowychRealizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w subregionie wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016 – 2018POSTAW NA PROFILAKTYKĘ!Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa dolnośląskiego poprzez prace remontowo-budowlane oraz wyposażenie jednostek organizacyjnych Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, zlokalizowanych w budynku „B”Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa dolnośląskiego poprzez budowę oraz wyposażenie Filii Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, zlokalizowanej w Jeleniej GórzePoprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa dolnośląskiego poprzez budowę oraz wyposażenie Centrum Chorób Piersi (Breast Unit) oraz rozbudowę wraz z wyposażeniem Bloku Operacyjnego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we WrocławiuProgram profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskie, opolskie, lubuskie jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 i jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.INNOMEDSTAWREGWdrożenie systemu do gromadzenia i przekazywania elektronicznej dokumentacji medycznej, systemów bezpieczeństwa oraz systemu wewnątrzadministracyjnego dostosowanego do wymagań podmiotów leczniczych na terenie województwa dolnośląskiegoPOPRAWA DOSTĘPNOŚCI I PODNIESIENIE JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ OGRANICZENIA ZACHOROWALNOŚCI MIESZKAŃCÓW REGIONU W ZWIĄZKU Z POJAWIENIEM SIĘ COVID-19PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCHZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO BADAŃ OBRAZOWYCH W ZAKRESIE ONKOLOGII

Program wieloletni na lata 2011-2022 pn.

„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

Zadanie pn. „Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze w 2022 r.”

Przyznane dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 242 163,47 PLN

W ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania finansowane są koszty zakupu Fluorometru, Wytrząsarki wraz z inkubatorem, Hybrydyzatora, Termomiksera, Wirówek laboratoryjnych oraz Mikroskopu w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.