1. ZAKŁAD RADIOTERAPII

LOKALIZACJA
KONTAKT

ZAKŁAD RADIOTERAPII:

Kierownik: 
dr hab. Adam Maciejczyk
tel. 71 36 89 602 lub 71 36 89 601

DZIAŁ RADIOTERAPII AMBULATORYJNEJ:

Z-ca kierownika:
dr n. med. Dorota Dupla
tel. 71 36 89 516

Sekretariat: tel. 71 36 89 501
Lekarze: tel. 71 36 89 506
Pielęgniarki: tel. 71 36 89 523

DZIAŁ RADIOTERAPII STACJONARNEJ (P2)

Z-ca kierownika:

lek. Grażyna Kulesza

tel. 71 36 89 473

Sekretariat: tel. 71 36 89 472
Lekarze: tel. 71 36 89 471 lub 71 36 89 473
Pielęgniarki: tel. 71 36 89 474

DZIAŁ RADIOTERAPII STACJONARNEJ (P3)

Z-ca kierownika:
lek. Agnieszka Pomiećko-Olszowy
tel. 71 36 89 486

Pielęgniarka oddziałowa:
Kazimiera Szygulska
tel. 71 36 89 487

Sekretariat: tel. 71 36 89 488
Lekarze: tel. 71 36 89 485 lub 71 36 89 486
Pielęgniarki: tel. 71 36 89 487

DZIAŁ RADIOTERAPII STACJONARNEJ (P4)

Z-ca kierownika:
lek. Jacek Cwynar
tel. 71 36 89 397

lek. Beata Słocka-Romaniuk
tel. 71 36 89 394

Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Małgorzata Pudełek
tel. 71 36-89-393

Sekretariat: tel. 71 36 89 400
Lekarze: tel. 71 36 89 394
Pielęgniarki: tel. 71 36 89 395

ZAKŁAD BRACHYTERAPII

Zastępca kierownika:
lek. Maria Wolny-Łątka
tel. 71 36 89 422

Pielęgniarka koordynująca:
Krystyna Drewniak
tel. 71 36 89 436

Sekretariat: 71 36 89 400

KADRA MEDYCZNA

zakł_radio_terapii_2

W SKŁAD ZAKŁADU RADIOTERAPII WCHODZĄ:
  • Dział Radioterapii Ambulatoryjnej
  • Dział Radioterapii Stacjonarnej
  • Zakład Brachyterapii
  • Dział Radioterapii w Legnicy
    (filia DCO w Legnicy)
ZADANIA:

Radioterapia to jedna z metod leczenia onkologicznego, dzięki której komórki nowotworowe niszczone są z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Stosowane są dwie metody radioterapii. Pierwszą jest teleterapia, gdy źródło promieniowania jonizującego znajduje się w pewnej odległości od pacjenta. Leczenie prowadzane jest przy pomocy aparatu o nazwie akcelerator / przyspieszacz liniowy. Drugą metodą jest brachyterapia, gdy źródło promieniowania jest umieszczone w guzie nowotworowym lub bardzo blisko guza.

W Zakładzie Radioterapii pacjenci są leczeni w trybie ambulatoryjnym lub są hospitalizowani na okres terapii. Leczymy nowotwory głowy i szyi, płuca, prostaty, piersi, mózgu, żołądka, odbytnicy, odbytu, mięsaki tkanek miękkich, chłoniaki i inne. We współpracy z oddziałami chirurgii i chemioterapii prowadzimy leczenie skojarzone, co znacząco poprawia wyniki terapii.

  • Stosujemy radiochirurgię (radioterapię stereotaktyczną) w pojedynczych przerzutach do mózgu, niektórych guzach mózgu i innych schorzeniach wewnątrzczaszkowych.
  • Stosujemy procedurę napromieniania całego ciała przed przeszczepem szpiku u dzieci i dorosłych.
  • Ściśle współpracujemy z Kliniką Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu w leczeniu dzieci chorych na nowotwory złośliwe.