REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

TYTUŁ PROJEKTU:

Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pt.

Całkowita wartość projektu: 22 079 878,58 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 18 765 687,76 PLN

Okres realizacji Projektu: 

 • Data rozpoczęcia realizacji projektu: 13.08.2012 r.
 • Data zakończenia rzeczowego realizacji projektu: 15.06.2014 r.
 • Data zakończenia finansowego realizacji projektu: 30.06.2014 r. 

Opis projektu: 

Projekt polegać będzie na stworzeniu i wdrożeniu systemów prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnej z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz regionalnej platformy wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej wraz ze stworzeniem infrastruktury niezbędnej do ich uruchomienia, a także możliwości udostępniania informacji o zdarzeniach medycznych do platformy P1. 

W realizacji projektu partnerskiego „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”, na podstawie zawartej w dniu 18.10.2012 r. umowy konsorcjum, biorą udział: 

 • Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu – Lider Konsorcjum,
 • Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu,
 • Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego z siedzibą w Wrocławiu,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego,
 • Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy,
 • Spółka „Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o.
TYTUŁ PROJEKTU:

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego aparatury medycznej na potrzeby Działu Anestezjologii oraz Bloku Operacyjnego Szpitala Onkologicznego funkcjonującego przy Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Umowa o dofinansowanie Projektu została zawarta w dniu 18 maja 2009 roku, (UDA-RPDS.08.01.00-02-053/08-00) pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.