3. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI CHORÓB PIERSI

LOKALIZACJA
KONTAKT
KADRA MEDYCZNA

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI CHORÓB PIERSI

 

dr n. med. Piotr Kasprzak

Kierownik zakładu:

 • dr n. med. Piotr Kasprzak

 

Z-ca kierownika:

 • lek. Małgorzata Strychalska

 

Lekarze:

 • dr n. med. Bartosz Dołęga-Kozierowski
 • lek. Anna Banaszek
 • lek. Małgorzata Drozd
 • lek. Ewa Gaborska

 

Dział techniczny:

 

Kierownik zespołu techników:

 • Piotr Kupczak

 

Technicy:

 • st. tech. elektroradiologii Agnieszka Mazur
 • tech. elektroradiologii Dorota Błaszczyk
 • tech. elektroradiologii Marta Gawłowska

IMG_6250ok

PRACOWNIE:
 • Mammograficzne:


W pracowniach wykonywane są badania przesiewowe i diagnostyczne oraz w projekcjach dodatkowych.

Ilość badań wykonywanych rocznie około 15000.

Pracownie mammograficzne objęte są testami kontroli jakości co zapewnia utrzymanie wysokiej jakości badań.

 

 

 • Ultrasonograficzne:

 

W pracowniach USG wykonuje się badania:

– gruczołu sutkowego

– blizn po usunięciu piersi

– dołów pachowych i nadobojczykowych.

Ilość rocznie wykonywanych badań USG: około 9000

 

 

 • Biopsyjne:

 

Rodzaje wykonywanych biopsji:

– cienkoigłowa

– gruboigłowa

– gruboigłowa wspomagana podciśnieniem (mammotomiczna)

 

Biopsje wykonuje się pod kontrolą obrazu USG lub przy pomocy stereotaktycznego stołu mammotomicznego.

Ilość wykonywanych biopsji rocznie: około 1000

– dydaktyczna

– badań scryningowych

ZADANIA:

W Zakładzie Diagnostyki Chorób Piersi wykonuje się badania:

– mammografię, która jest badaniem nieinwazyjnym. Polega na ucisku i prześwietlaniu piersi promieniami Roentgena. Wykonywane są dwie projekcje: górno-dolna i skośna. W badaniu mammograficznym wykrywane są guzki o średnicy nawet 2-3 mm, a także inne zmiany w piersi w bardzo wczesnym etapie, niemożliwe do wykrycia podczas samobadania. Nie wymaga specjalnego przygotowania.

– USG, które jest badaniem nieinwazyjnym, wykorzystującym ultradźwięki przetwarzane na obraz. Metoda ta jest szczególnie przydatna do oceny piersi o budowie gruczołowej (np. u młodych kobiet) i pozwala wykryć palpacyjnie wyczuwalne guzki, a w przypadku większych zmian pomaga odróżnić wypełnione płynem torbiele od guzów litych. Badanie ultrasonograficzne jest bezbolesne. Przed przyłożeniem emitującej fale ultradźwiękowe sondy skóra smarowana jest specjalnym żelem. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.

– biopsję aspiracyjną cienkoigłową – służy do pobrania materiału komórkowego lub płynu z podejrzanych miejsc w piersi za pomocą strzykawki zakończonej cienką igłą . Trwa mniej niż 30 minut nie wymaga znieczulenia , założenia szwów i nie pozostawia blizn.

– biopsję gruboigłową – TRUCUT – wykonywana jest przez małe nacięcie skóry, w które kilkakrotnie wprowadza się igłę do biopsji. Zostaje pobrany mały fragment tkanki 4-6 próbek. Biopsja wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym, trwa około 30 minut. Nie wymaga założenia szwów, jedynie plaster i opatrunek uciskowy. Pozostawia minimalną bliznę. TRUCUT jest zabiegiem zarezerwowanym do diagnostyki większych zmian. Biopsję wykonujemy pod kontrolą USG.

– biopsję gruboigłową z podciśnieniem – mammotomiczna biopsja piersi jest zabiegiem ambulatoryjnym, trwa około 30 minut. Pozwala przez jednorazowe wkłucie o średnicy 3mm pobrać wycinki podejrzanej tkanki. Stosuje się tylko znieczulenie miejscowe, nie zakłada szwów, jedynie plaster i opatrunek uciskowy. Biopsja jest zabiegiem zarezerwowanym do diagnostyki mniejszych zmian. Biopsję można wykonać zarówno pod kontrolą mammografii (SBM) jak i pod kontrolą USG (BMU). Biopsje gruboigłowe nie wymagają specjalnego przygotowania. Jedynie w przypadku zaburzeń krzepnięcia lub przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy zgłosić ten fakt i ustalić z lekarzem sposób przygotowania się do zabiegu.

– biopsję stereotaktyczną – aparatura składa się ze specjalnego stołu, na którym pacjentka leży na brzuchu, wbudowanego mammografu z przystawką stereotaktyczną i połączonego z nim komputera . Za jego pomocą wyznacza się parametry lokalizacji zmiany i głębokości wprowadzenia igły w jej centrum. Tego typu diagnostyka przydatna jest najczęściej w diagnostyce skupisk mikrozwapnień i innych zmian widocznych wyłącznie w mammografii.

– biopsję pod kontrolą USG – służy do pobierania materiału pod stałą kontrolą obrazu USG. W trakcie zabiegu, dzięki podglądowi obrazu na monitorze USG można dokładnie określić i zobaczyć zakres pobranego materiału oraz dokładnie wybrać obszar najbardziej podejrzanych zmian. Metoda ta służy do diagnostyki zmian widocznych w badaniu USG.