ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII i DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW – Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów

LOKALIZACJA
ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII
i DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW
– Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów
 
Dolnośląskie Centrum Onkologii
we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
 

BUDYNEK F, PIĘTRO 2

KONTAKT
KADRA MEDYCZNA
DOLNOŚLĄSKA BAZA DANYCH NOWOTWORÓW

www.dco.com.pl/drn/

ZADANIA:

Zakład zajmuje się zbieraniem i opracowaniem danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe na Dolnym Śląsku. Dane nasze pochodzą z kart zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a.

Obowiązek zgłaszania kart MZ/N 1-a regulowany był przez Ustawę dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej oraz coroczne rozporządzenia RM w sprawie programu badań statystyki publicznej (szczegóły na stronie http://onkologia.org.pl/legislacja/).

 
Istnieje możliwość elektronicznego wypełniania Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego. Pierwszym etapem jest wypełnienie „Wniosku o założenie konta użytkownika” na stronie: www.onkologia.org.pl
Po uzyskaniu hasła i loginu każdy lekarz będzie mógł wypełnić i wysyłać kartę bezpośrednio do rejestru. Po jej weryfikacji (ewentualnym zwrocie do korekty) i akceptacji przez pracowników rejestru zostanie włączona do bazy.
Pracownicy Biura Rejestracji Nowotworów służą informacją oraz pomocą w kwestii elektronicznego wprowadzania kart.
 
 
Karta Zgłoszenia Nowotworu Mz/N-1a   Karta + instrukcja
+ Instrukcja wypełniania
 
Populacja objęta działalnością Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów wynosi prawie 3 miliony mieszkańców Dolnego Śląska. Każdego roku rejestr powiększa swą bazę o około 12.000 nowych zachorowań oraz uaktualnia informację o chorych z poprzednich lat, dopisując informacje z kart kontrolnych (ok. 35.000) i aktów zgonów (7.000). Współpracujemy również z miejskimi i gminnymi Biurami Ewidencji Ludności w celu monitorowania zmian.
 
Od roku 1984 wprowadziliśmy do komputerowej bazy prawie 310 tysięcy informacji o nowotworach. Pozwala to na obserwację trendów liczb zachorowań.
 
Materiały Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów wykorzystywane są do publikacji naukowych i popularyzatorskich, podnoszenia kwalifikacji (specjalizacje) kadry medycznej.
 
Prezentowane są na konferencjach naukowych i seminariach (krajowych i zagranicznych). Wykorzystywane są również w celach prewencyjnych. Dane służą zarówno lekarzom, kadrze medycznej, WOK-om jak i wszystkim osobom zainteresowanym szeroko pojętą epidemiologią i prewencją w zakresie nowotworów. W porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych opracowuje się dane epidemiologiczne do planów, opracowań i sprawozdań.
 
Zakład wydaje corocznie biuletyny dotyczące epidemiologii nowotworów w województwie dolnośląskim.
 
Dolnośląski Rejestr Nowotworów od lat należy do grona najlepszych rejestrów w Polsce (pod względem kompletności i jakości danych). Duża wiarygodność danych zaowocowała od 1989 współpracą z IARC (International Agency for Research on Cancer), od 1990 w ENCR (European Network of Cancer Registries).
 
Współpraca z agendami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z polega na wymianie danych oraz ich publikacji.
 
Opracowania epidemiologiczne dotyczące województwa dolnośląskiego są dostępne w ” Cancer Incidence in Five Continents “, Vol.VI z 1992 oraz VII z 1997 i VIII z roku 2002, X z 2013.
 
Najnowszym opracowaniem jest The Lancet Oncology: Large differences in cancer survival between European countries still remain despite major improvements in cancer diagnosis and treatment.
 
Cancer survival still varies widely between European countries despite major improvements in cancer diagnosis and treatment during the first decade of the 21st century, according to the latest EUROCARE-5 reports covering over 50% of the adult and 77% of the childhood population of Europe. Lancet Oncology
 
 
 • link do zał 1
  Dane dla Polski i wybranych województw
  (dolnośląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego) dostępne są również w
  CONCORD2 – Global surveillance of cancer survival 1995–2009
 • link do zał 2
  CONCORD2 – Appendix
 • link do zał 3
  CONCORD2 FAQ 24 November 2014
 • link do zał 4
  CONCORD2 Press release 24 November 2014
 • link do zał 5
  Eurocare 5 Survival Analysis 2000-2007
  (analiza przeżyć w Europie w latach 2000-2007)
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Od roku 1991 Zakład Epidemiologii Nowotworów wydaje rokrocznie biuletyny informujące o nowych danych Rejestru dla Dolnego Śląska. Są one drukowane w nakładzie 1.000 egzemplarzy i bezpłatnie rozdawane lekarzom początkowo za środki zdobywane od sponsorów, a obecnie druk finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w ramach programu ”Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, jako jednego z zadań ”Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych””.

 

 
Na bazie zasobów Rejestru działa Komitet ds. Epidemiologii Nowotworów Złośliwych:
 
 • mgr Jerzy Błaszczyk – przewodniczący
 • dr n. med. Piotr Hudziec
 • dr n. med. Bartłomiej Szynglarewicz
 • lek. med. Beata Hawro
 • lek. med. Maria Wolny-Łątka
 
który dotąd opracował 24 raportów:
 
ODNOŚNIKI:

EUROPA i ŚWIAT: