Zakład Diagnostyki Molekularnej Nowotworów

O NAS

Zakład Diagnostyki Molekularnej Nowotworów został utworzony w lipcu 2018 roku (pierwotnie jako Pracownia Diagnostyki Molekularnej). Obecnie zatrudnia 6 diagnostów laboratoryjnych (w tym jednego specjalistę z laboratoryjnej genetyki medycznej i 2 osoby w trakcie tej specjalizacji) oraz ściśle współpracuje z lekarzem specjalistą patomorfologiem. W Zakładzie prowadzona jest diagnostyka molekularna tkanek nowotworowych (zmiany somatyczne) w celu kwalifikowania pacjentów do terapii oraz diagnostyka molekularna pacjentów z podejrzeniem dziedzicznych predyspozycji do nowotworów (zmiany germinalne) we współpracy z Poradnią Genetyczną. Jednostka dysponuje nowoczesnym sprzętem do diagnostyki oraz prowadzi badania w szerokim zakresie. Ponadto, Zakład ściśle współpracuje z Ośrodkiem Terapii Innowacyjnych – Badania Kliniczne pod kątem opracowywania materiału biologicznego. W strukturze Zakładu znajduje się również Repozytorium, w którym gromadzony jest materiał do badań naukowych.

Zakład został wpisany do ewidencji laboratoriów wykonujących badania diagnostyczne prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych (wpis do rejestru nr 3816). W celu zapewnienia wysokiej jakości prowadzonych badań zakład prowadzi dokumentację zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością oraz wykorzystuje zwalidowane metody diagnostyczne i prowadzi wewnętrzne i zewnętrzne kontrole jakości.

Zakład prowadzi także działalność naukowo-badawczą opierającą się na poszukiwaniu nowych markerów molekularnych do terapii i diagnostyki nowotworów. Ponadto, celem badawczym jest opracowywanie testów z wykorzystaniem wolnego, pozakomórkowego DNA (cfDNA). W strukturze DCO znajduje się również repozytorium materiału biologicznego.