ZAKŁAD BRACHYTERAPII

LOKALIZACJA

ZAKŁAD BRACHYTERAPII

Dolnośląskie Centrum Onkologii
we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

BUDYNEK B, PARTER
Pracownia Brachyterapii I, BUDYNEK B, POZIOM – 1
Pracownia Brachyterapii II, BUDYNEK B, PARTER

KONTAKT
KADRA MEDYCZNA
ZADANIA:

Zadaniem Zakładu Brachyterapii jest leczenie pacjentów z rozpoznanym nowotworem złośliwym gruczołu krokowego, piersi, skóry, oskrzela i płuca oraz z nowotworami ginekologicznymi.

Brachyterapia polega na wykorzystaniu promieniowania jonizującego o wysokiej energii do zniszczenia komórek nowotworowych. Źródłem promieniowania w naszej pracowni jest radioaktywny izotop irydu, który w czasie leczenia umieszczany jest na ściśle określony czas w bliskości tkanki guza nowotworowego lub w samym jego wnętrzu.

U wielu pacjentów brachyterapia stosowana jest jako element leczenia skojarzonego, to znaczy łącznie z leczeniem operacyjnym lub teleradioterapią.

W tym celu ściśle współpracujemy z Zakładem Radioterapii oraz innymi oddziałami Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

Nasi pacjenci w trakcie leczenia przebywają na oddziale szpitalnym lub dojeżdżają z domu.
Planowanie leczenia odbywa się z wykorzystaniem technik obrazowych – takich jak ultrasonografia oraz tomografia komputerowa.

Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby leczenie przebiegło sprawnie, a pacjenci czuli się komfortowo.