PRACOWNIA PRZYGOTOWYWANIA LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH

LOKALIZACJA

PRACOWNIA PRZYGOTOWYWANIA
LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH

Dolnośląskie Centrum Onkologii
we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

BUDYNEK F, PARTER

KONTAKT
KADRA MEDYCZNA

cyto_apteka2

ZADANIA:

W związku z dążeniem do poprawiania jakości świadczonych usług oraz dostosowywaniem się do aktualnych wymogów – w ostatnim czasie powstała przy Aptece Szpitalnej nowoczesna Pracownia Przygotowywania Leków Cytostatycznych, której wyposażenie i organizacja pomieszczeń są zgodne z europejskimi standardami jakościowymi Farmacji Onkologicznej oraz zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Czystość mikrobiologiczna wytwarzanych leków chroniona jest nie tylko za pomocą specjalnych komór laminarnych przystosowanych do potrzeb przygotowywania leków cytostatycznych, ale również dzięki filtrom HEPA nawiewanego powietrza i systemowi śluz dostępu do pomieszczenia produkcyjnego. Ogromnym postępem jest wprowadzenie Informatycznego Systemu Nadzorującego produkcję wykonywanych leków, który za pośrednictwem zainstalowanych w komorach laminarnych wag kontroluje poprawność przygotowywanych dawek, a za pośrednictwem zainstalowanych w komorach monitorów wyświetla odpowiednie instrukcje dla osoby sporządzającej o kolejnych czynnościach do wykonania. System ten bardzo dokładnie dokumentuje proces wytwarzania leku i jest zintegrowany ze szpitalnym systemem informatycznym.