Klauzule Informacyjne

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH WOLONTARIAT, PRAKTYKĘ STUDENCKĄ / ZAWODOWĄ LUB STAŻ W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU
 4. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO
 5. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW PERSONELU/ PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW, DOSTAWCÓW  LUB KLIENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH  Z ADMINISTRATOREM
 6. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA – OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, W TYM KONTRAKT
 7. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORESPONDUJĄCYCH Z DCO MAILOWO, TRADYCYJNIE/LISTOWNIE
 8. KLAUZULA INFORMACYJNA  W ZAKRESIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ CALL CENTER
 9. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH WNIOSKI, SKARGI I PODZIĘKOWANIA
 10. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DARCZYŃCÓW
 11. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OGRANICZANIA MOŻLIWOŚCI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSÓW, W TYM KORONAWIRUSA SARS-COV-2 WYWOŁUJĄCEGO CHOROBĘ O NAZWIE COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH
 12. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z ADMINISTRATOREM W CELU REALIZACJI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 13. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU PROMOCJI ZDROWIA I DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRATORA