7. CENTRUM CHORÓB PIERSI – BREAST UNIT

LOKALIZACJA
KONTAKT
KADRA MEDYCZNA

BU

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI

Bezpłatna MAMMOGRAFIA dla kobiet w wieku od 50-69 lat

Rejestracja na mammografię:

tel. 71/36-89-566 w godz. od 8:00 do 14:30
(proszę przygotować swój numer PESEL)

Poradnie profilaktyki chorób piersi oraz chorób piersi:

Rejestracja:

tel. 71 36 89 270
tel. 71 36 89 571
tel. 71 36 89 572

ZADANIA:

CENTRUM CHORÓB PIERSI – BREAST UNIT zajmuje się:

  • prowadzeniem populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi w ramach diagnostyki podstawowej i pogłębionej
  • kompleksową diagnostyką i leczeniem raka piersi w ramach „Pakietu Onkologicznego”
  • kontrolą pacjentów po leczeniu nowotworów piersi
  • badaniami naukowymi oraz klinicznymi w zakresie chorób piersi

Zespół do Spraw Chorób Piersi ściśle współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Badania Przesiewowe działającym przy DCO – kierownik: Dawid Błaszczyk oraz z Dolnośląskim Rejestrem Nowotworów kierowanym przez Jerzego Błaszczyka.