SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA

LOKALIZACJA
KONTAKT

SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA

REJESTRACJA
Poradnie przy pl. Hirszfelda 12
w godz. od 7:00 do 16:00
(od poniedziałku do piątku)

tel. 71 36 89 270
tel. 71 36 89 571
tel. 71 36 89 572

REJESTRACJA
Poradnie przy ul. Grabiszyńskiej 105

tel. 71 7831371
Wejście “C”, wysoki parter, pokój nr 42 

 

300x300_Piotr_Hudziec

Kierownik przychodni:
dr n. med. Piotr Hudziec
tel. 71 36 89 287
(przyjmuje w sprawach służbowych
od godz. 13:00 do 14:00)

BUDYNEK A, PARTER – pokój nr 6
hudziec.p@dco.com.pl

Iwona_Dudzic_300x300

Przełożona pielęgniarek SPO:
Iwona Dudzic
tel. 71 36 89 268

BUDYNEK H, PIĘTRO 1, pokój 101
dudzic.i@dco.com.pl

KADRA MEDYCZNA
PORADNIE:

W ramach Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej działają następujące poradnie:

 

W lokalizacji przy pl.Hirszfelda 12, Wrocław:

 •   Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 •   Poradnia Radioterapii
 •   Poradnia Chemioterapii
 •   Poradnia Radioterapii Ginekologicznej
 •   Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 •   Poradnia Profilaktyki Chorób Sutka

 

W lokalizacji przy ul. Grabiszyńskiej 105, Wrocław:

 •   Poradnia Hematologiczna
 •   Poradnia Immunologiczna
 •   Poradnia Transplantologiczna
 •   Poradnia Onkologiczna

 

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego”.

SKIEROWANIA:

 

SKIEROWANIA WYMAGANE SĄ DO PORADNI

 •  Chirurgii Onkologicznej
 •  Pracowni Endoskopowej
 •  Tomografii Komputerowej
 •  Rezonansu Magnetycznego
 •  Medycyny Paliatywnej i Hospicjum Domowego
 •  Pracowni PET-CT

 

BEZ SKIEROWANIA PRZYJMUJĄ

 • Poradnia Radioterapii
 • Poradnia Chemioterapii

 

W Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej działają też

 • gabinet zabiegowy wykonujący drobne zabiegi chirurgiczne, krioterapię
 • gabinet opatrunkowy dla pacjentów operowanych w DCO
 • gabinet kolposkopii przyjmujący pacjentki w ramach programów profilaktycznych
 • gabinet endoskopii
ZADANIA:

Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna jest integralną częścią DCO. Leczymy nieodpłatnie – zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w trybie planowym.

Przyjmujemy pacjentów według kolejności zgłoszenia z uwzględnieniem zasady równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi przez Ministra Zdrowia.

Prowadzimy opiekę ambulatoryjną, diagnostykę, leczenie, konsultacje i porady lekarskie oraz profilaktykę chorób nowotworowych. Dziennie przyjmujemy około 500 – 600 pacjentów.

Ze względu na duże zainteresowanie pacjentów poradami specjalistów onkologów wprowadziliśmy limity przyjęć do poszczególnych gabinetów.