Dział Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyczne do 2015 r. koordynował, monitorował i sprawował nadzór na Dolnym Śląsku w zakresie realizacji programów profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, raka piersi. Realizował działania w zakresie Promocji Zdrowia, a także działania na rzecz Prewencji Pierwotnej Nowotworów, zajmującej się realizacją regionalnych programów szkoleniowo – edukacyjnych poprzez popularyzację założeń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

REALIZUJĄC SWOJE ZADANIA WOK WSPÓŁPRACOWAŁ Z WIELOMA INSTYTUCJAMI, TJ.:

jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa dolnośląskiego
samorządy lokalne na poziomie gmin, powiatów i województwa,
placówki służby zdrowia,
szkoły oraz placówki nauczania i wychowania na różnych  poziomach kształcenia,
organizacje pozarządowe, jednostki zrzeszające różne środowiska zawodowe.

Od 2016 r. WOK nie jest już koordynatorem badań profilaktycznych w regionie, jednak zakres jego działalności nadal mieści się w obszarze profilaktyki pierwotnej chorób nowotworowych poprzez pozyskiwanie środków z Funduszy Europejskich, realizację projektów unijnych i programów zdrowotnych, dystrybucję materiałów edukacyjnych w zakresie profilaktyki i wczesnego rozpoznawania nowotworów oraz organizację cyklicznych przedsięwzięć, tj.:

Światowy Dzień Walki z Rakiem
Światowy Dzień bez Tytoniu
Dolnośląskie Dni Onkologiczne
Edukacja zdrowotna we wrocławskich szkołach gimnazjalnych i podstawowych dla rodziców i opiekunów w ramach programu pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV
Kampania organizowana z okazji Dnia Matki „Badajcie się drogie Mamy, bo my dzieci Was kochamy”
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2009 r. – II miejsce w Konkursie Liderzy OSOZ 2009 w kategorii promocji zdrowia za zaangażowanie, profesjonalizm i otwartość będące fundamentem sukcesów w zakresie skutecznego nadzoru i koordynacji działań edukacyjnych oraz promocji programów screeningowych na terenie Dolnego Śląska.

2012 r. – specjalne wyróżnienie od Polskiej Unii Onkologii za wyjątkowe zaangażowanie w aktywizację gminnych społeczności lokalnych do wykonania badań profilaktycznych w ramach III edycji Konkursu Zdrowa Gmina.