PROFILAKTYKA

PROGRAMY
 

,,Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” – na lata 2021-2023.

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii zostało wybrane na realizatora zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. ,,Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” – na lata 2021-2023.

Celem zadania jest zwiększenie wykrywalności nowotworu płuc we wczesnych stadiach jego zaawansowania, poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej wśród populacji objętej programem.

Do badania kwalifikowane są osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy ośrodka przesiewowego, na podstawie ankiety złożonej przez uczestnika.

Chęć przystąpienia do programu mogą zgłaszać osoby, spełniające następujące kryteria włączenia:

1) osoby w wieku 55–74 lata, które:

– mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,

– mają konsumpcję tytoniu większą lub równa 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji).

2) osoby w wieku 50–74 lata, które:

– mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,

– mają konsumpcję tytoniu większą lub równa 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji).

i u których potwierdzono jeden z czynników ryzyka:

– z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,

– podlegały ekspozycji na radon,

– chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub nowotwory zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,

– osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) chorowały na raka płuc,

– chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

Z przystąpienia do programu wykluczone są osoby które:

– pacjenci z choroba zakaźną lub „ostrą” chorobą naczyniową, chirurgiczną,

– pacjenci u których w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach Programu w kierunku wykrycia raka płuca przeprowadzono badanie NDTK, w którym nie stwierdzono żadnych niepokojących zmian),

– pacjenci u których wykonano tomografię komputerową klatki piersiowej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających datę planowanego badania NDTK,

– pacjenci u których zdiagnozowano raka płuca w okresie przed zgłoszeniem się do Programu a okres od zakończenia radykalnego leczenia jest krótszy niż 5 lat.

Osoba spełniająca warunki włączenia do Programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem Programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.

Informacje o tym jak zgłosić się do programu można uzyskać pod nr telefonu 71 368-94-83 pn.- pt. w godz. 7:30-18:00,

lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: profilaktyka@dco.com.pl

Zgłoszenia w formie wypełnionej Ankiety kwalifikacyjnej (zamieszczona poniżej), można przesyłać pocztą tradycyjną na adres:

———————————————————————————————

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Dział Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

Z dopiskiem: NDTK

lub dostarczyć osobiście do:

———————————————————————————————

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Dział Profilaktyki i Strategii Onkologicznej bud F, boczne wejście

Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

Po zakwalifikowaniu do badania przez Lekarza, nasze Call Center zadzwoni do każdego z uczestników z propozycją terminu wykonania badania!

Ankieta do pobrania: Ankieta NDTK MZ DCOPiH

Serdecznie Zapraszamy!