DYREKCJA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

LOKALIZACJA
KONTAKT

Dyrektor DCO:

 • dr hab. n. med.
  Adam Maciejczyk
  tel. 71 36 89 601
  tel. 71 36 89 602

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa :

 • dr n. med.
  Ireneusz Pawlak
  tel. 71 36 89 604

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych:

 • Piotr Ostaszkiewicz

Główna Księgowa:

 • Jolanta Gutorska
  tel. 71 36 89 213

Naczelna Pielęgniarka:

 • Władysława Głowacz
  tel. 71 36 89 250
dr hab. n. med.

Adam Maciejczyk

Dyrektor
Naczelny

Paweł Zawadzki

 Z-ca dyrektora ds. rozwoju

dr n. med.

Ireneusz Pawlak

Ireneusz Pawlak

Z-ca dyrektora
ds. lecznictwa

Władysława Głowacz

dyrekcja_300x300_Władysława_Głowacz

Naczelna
pielęgniarka

PEŁNOMOCNICY DYREKTORA W DCO:

Pełnomocnik ds. Rozwoju Pielęgniarstwa i ds. Praw Pacjenta

 • dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor
  tel. 71 36 89 260

Pełnomocnik ds. Leczenia Operacyjnego Raka Piersi:

 • prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski
  tel. 71 36 89 391

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

 • Wiesław Kondratiuk
  tel. 71 36 89 257

Pełnomocnik ds. Medycyny Nuklearnej:

 • dr n. med. Andrzej Kołodziejczyk
  tel. 781 440 236

Pełnomocnik ds. Badań i Innowacji

 • Małgorzata Krynicka-Duszyńska
  tel 71 36 89 495