CENTRUM HEMATOLOGICZNO – TRANSPLANTACYJNE , KRAJOWY BANK DAWCÓW SZPIKU

CENTRUM HEMATOLOGICZNO – TRANSPLANTACYJNE

W związku z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego NR XXX/645/21 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie połączenia Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, z dniem 30.07.2021 r. nastąpiło formalne połączenie się obu szpitali poprzez przejęcie Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu.

W wyniku połączenia, dokonano zmian w strukturze organizacyjnej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu poprzez utworzenie, w randze jednostki organizacyjnej, Centrum Hematologiczno-Transplantacyjnego, skupiającego  w lokalizacji przy ul. Grabiszyńskiej 105 oddziały szpitalne, izbę przyjęć, pracownię cytoaferezy oraz w lokalizacji przy ul. Muchoborskiej 18, Dział Farmacji Szpitalnej.

W zakładzie leczniczym „Dolnośląski Bank Dawców Komórek Krwiotwórczych” funkcjonują ponadto wskazane poniżej jednostki organizacyjne:

       – Ośrodek Dawców Szpiku,
       – Laboratorium Badania Antygenów Zgodności Tkankowej HLA oraz
       – Bank Tkanek i Komórek.

Poradnie specjalistyczne pozostające do tej pory w strukturze Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, zostały zintegrowane z pozostałymi poradniami specjalistycznymi w jednostce organizacyjnej pod nazwą „Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna”, przy czym ich lokalizacja nie uległa zmianie.

W strukturze zaś Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, utworzono Dział Hematologii Laboratoryjnej skupiający pracownie zlokalizowane zarówno przy ul. Grabiszyńskiej 105, ul. Muchoborskiej 18 jak również przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 6 we Wrocławiu.

CENTRUM HEMATOLOGICZNO – TRANSPLANTACYJNE

CENTRUM HEMATOLOGICZNO – TRANSPLANTACYJNE

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław

OŚRODEK DAWCÓW SZPIKU

OŚRODEK DAWCÓW SZPIKU

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 6,  54-049 Wrocław

LABORATORIUM KBDSz

LABORATORIUM KBDSZ/LABORATORIUM BADANIA ANTYGENÓW ZGODNOŚCI HLA

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 6, 54-049 Wrocław

BANK TKANEK I KOMÓREK

BANK TKANEK I KOMÓREK

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 6, 54-049 Wrocław

PRACOWNIA PROPAGACJI I MODYFIKACJI KOMÓREK

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 6, 54-049 Wrocław