CENTRUM NOWOTWORÓW PRZEWODU POKARMOWEGO

CENTRUM NOWOTWORÓW PRZEWODU POKARMOWEGO

chirurgia1

ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I

Dolnośląskie Centrum Onkologii
we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

BUDYNEK A, PIĘTRO II

Kadra

PIELĘGNIARKI:

mgr Aleksandra Częścik
mgr Aleksandra Częścik
mgr Małgorzata Miksiewicz
mgr Małgorzata Miksiewicz, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Marta Musiał, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Marta Musiał, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
lic. Kamila Dziekańska
lic. Kamila Dziekańska
mgr Monika Matuszewska, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Monika Matuszewska, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Irena Kaszany

Patrycja Matysiak, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

 • mgr Anna Zbierska
 • Patrycja Matysiak
 • mgr Miriam Hammoudeh
 • mgr Aleksandra Huszczo
 • mgr Joanna Kotlińska
 • Anna Kigler, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • lic. Elżbieta Karbowska, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • Wioletta Mazurkiewicz, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr Karolina Łyczko
 • mgr Sylwia Kulik
 • mgr Ewa Obuszko, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr Katarzyna Ciemińska
 • lic. Paulina Ćwiertnia
 • Irena Kaszany
 • Ewa Symula , specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr Joanna Sójka, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • lic. Edyta Bodziony, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
 • mgr Dorota Zierkiewicz , specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, chirurgicznego i onkologicznego
 • lic. Magdalena Chałas- Giza, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
ZADANIA

Colorectal Caner Unit (Dział Nowotworów Jelita Grubego i Odbytnicy) oraz Oddział Chirurgii Nowotworów Przewodu Pokarmowego powstały na bazie I Oddziału Chirurgii Onkologicznej prowadzonego od 1996 roku przez prof. dr hab. Marka Bębenka.

Oddział od lat pozostaje jednym z wiodących ośrodków w kraju w zakresie leczenia nowotworów jelita grubego i odbytnicy. W swojej pracy członkowie zespołu wykorzystują szeroki wachlarz zabiegów operacyjnych, w tym techniki małoinwazyjne. Obecnie ośrodek jako jeden z dwóch pierwszych oddziałów w Europie ubiega się o certyfikację Unii Europejskiej w zakresie leczenia nowotworów jelita grubego i odbytnicy oraz nowotworów trzustki w ramach projektu iPAAC.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA ODDZIAŁU

Kompleksowa diagnostyka nowotworów przewodu pokarmowego w oparciu na najnowsze wytyczne krajowych i europejskich towarzystw naukowych

Kompleksowe leczenie nowotworów jelita grubego i odbytnicy , w tym również w skojarzeniu z radioterapią i chemioterapią

Operacje laparoskopowe jelita grubego i odbytnicy

Oddział jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce wykonuje operacje TaTME dla nisko położonych guzów odbytnicy pozwalające docelowo uniknąć stałej stomii kałowej u wyselekcjonowanej grupy pacjentów (jesteśmy ośrodkiem, który wykonał największą ilość tych procedur w kraju)

 Miejscowe wycięcia wyselekcjonowanych guzów odbytnicy (TAMIS)

 Zabiegi endoskopowe – kolonoskopie, polipektomie oraz mukozektomie endoskopowe

Wykorzystanie najnowocześniejszych technik zmniejszających ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań jak ICG (Test Perfuzji Naczyniowej) oraz Nerve Sparing Surgery (ochrona nerwów splotu podbrzusznego odpowiedzialnych za funkcje pęcherza moczowego i funkcje seksualne)

W ośrodku została wprowadzona autorska metoda leczenia nisko położonych guzów odbytnicy ASAR (brzuszno-krzyżowa amputacja odbytnicy) opracowana przez prof. dr hab. Marka Bębenka

Operacyjne leczenie pierwotnych nowotworów otrzewnej oraz przerzutów do otrzewnej techniką cytoredukcji oraz chemioterapii dootrzewnowej w hipetermii – CRS + HIPEC

Leczenie nowotworów żołądka w skojarzeniu z chemioterapią i ewentualnie radioterapią

 Diagnostyka guzów trzustki, w tym badanie EUS

Operacyjne leczenie nowotworów trzustki

 Operacyjne leczenie nowotworów neuroendokrynnych

Operacyjne leczenie pierwotnych nowotworów wątroby, zabiegi resekcji przerzutów innych nowotworów do wątroby oraz zabiegi paliatywne m.in. termoablacja

Operacje guzów stromalnych (GIST) przewodu pokarmowego

Diagnostyka inwazyjna zmian patologicznych w zakresie jamy brzusznej, w tym laparoskopie zwiadowcze, biopsje węzłów chłonnych jamy brzusznej oraz guzów położonych wewnątrz i zewnątrzotrzewnowo

Zabiegi paliatywne i odbarczające dla pacjentów w rozsianym procesem nowotworowym

Zabezpieczenie konsultacyjne, dyżurowe i ostrodyżurowe dla pozostałych oddziałów szpitalnych

Szkolenie zespołów z innych ośrodków w zakresie zabiegów laparoskopowych, operacji TaTME oraz CRS + HIPEC