Dla Pacjenta
Szpital
Pakiet Onkologiczny
Filie DCO
Centrum Chorób Piersi BREAST UNIT
Dyrekcja
ONKO PRZYJACIEL
INFOLINIA DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

UWAGA! WAŻNE! – Komunikat o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych

Wrocław, 31.10.2019r.

Szanowni Państwo,

Administrator danych osobowych, jakim jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Hirszfelda 12 (dalej DCO), niniejszym informuje o możliwym naruszeniu ochrony danych osobowych związanych z incydentem do jakiego doszło w dniu 28 października 2019r. podczas prac wdrożeniowych prowadzonych przez podmiot zewnętrzny, z którym Dolnośląskie Centrum Onkologii ma podpisaną umowę o współpracy.

Do możliwego naruszenia danych mogło dojść w wyniku zaginięcia / prawdopodobnej kradzieży laptopa, który należał do pracownika firmy zewnętrznej, działającej na zlecenie firmy CGM, która jest dostawcą usług informatycznych dla DCO, a tym samym utraty także danych osobowych znajdujących się na dysku laptopa, w szczególności danych osobowych pacjentów oraz danych osobowych pracowników lub współpracowników DCO.

W laptopie znajdowały się dane osobowe w postaci dwóch plików. W przypadku pacjentów były to dane: imię, nazwisko, data urodzenia i PESEL. W przypadku pracowników lub współpracowników: imię, nazwisko, PESEL. Administrator nie jest w stanie stwierdzić czy podmiot trzeci nie pobrał wyżej wymienionych danych osobowych. Istnieje ryzyko zapoznania się przez podmiot trzeci z treścią ww. danych i wykorzystywania ich bez zgody osób uprawnionych – jednakże podkreślamy, że laptop był zabezpieczony silnym hasłem dostępu chroniącym przed zalogowaniem przez osoby trzecie. Możliwymi konsekwencjami naruszenia jest nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych w celu m. in.:

  • uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osób, których dane naruszono,
  • uzyskania dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobom, których dane naruszono oraz ich danych o stanie zdrowia,
  • korzystania z praw obywatelskich osób, których dane naruszono, np.: do głosowania nad środkami budżetu obywatelskiego,
  • wyłudzenia ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia,
  • zarejestrowanie przedpłaconej karty telefonicznej (pre-paid).

Aby zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami zaistniałego naruszenia zalecamy, aby osoby, których dane osobowe mogły brać udział w wyżej opisanym naruszeniu, podjęły kroki minimalizujące negatywne ryzyko opisanego nieuprawnionego pozyskania danych np. poprzez:

  • założenie konta w Biurze Informacji Kredytowej w celu monitorowania swojej aktywności kredytowej (na stronie https://www.bik.pl/jak-zalozyc-konto), a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości – zgłoszenia tego faktu organom ścigania,
  • zachowanie szczególnej ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu.

Podjęcie tych działań ma na celu zabezpieczenie danych osobowych przed ich niewłaściwym wykorzystaniem.

W celu zaradzenia naruszeniu i zminimalizowania negatywnych skutków dla osób, których dane dotyczą zostały bezzwłocznie zmienione hasła dostępowe do systemów informatycznych, do których możliwy był dostęp z zaginionego laptopa oraz wprowadzono monitoring prób wykorzystania danych zapisanych na skradzionym urządzeniu.

Powiadomiliśmy także odpowiednie organy o zdarzeniu oraz o podjętych środkach zaradczych.

Zapewniamy także, że podejmujemy niezbędne działania, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Ewą Karlińską, pod nr tel. 71 36 89 248 lub drogą mailową: iod@dco.com.pl.

Niniejszy komunikat został przygotowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.

———————————————————————————————–

Wrocław, 13.11.2019 r.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO KOMUNIKATU Z DNIA 31.10.2019 R.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na rynku dostępne są również inne systemy, instytucje i przedsiębiorstwa, które oferują usługi pozwalające na monitorowanie swojej aktywności kredytowej. Poniżej podajemy przykładowe:

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support