CENTRUM NOWOTWORÓW TKANEK MIĘKKICH, SKÓRY I CZERNIAKÓW

CENTRUM NOWOTWORÓW TKANEK MIĘKKICH, SKÓRY I CZERNIAKÓW

ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ II, BUDYNEK A, PIĘTRO III

Dolnośląskie Centrum Onkologii
we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

Poradnia Skin Cancer Unit ( poniedziałek, co druga środa, czwartek, piątek)
Budynek: F, I piętro
gabinet: 107
tel. 71 36 89 343

Gabinet zabiegów ambulatoryjnych
 Budynek: F, parter
 gabinet: 17
 tel. 71 36 89 281

KADRA MEDYCZNA

 

dr n. med. Marcin Ziętek (specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej)
ZADANIA

  

Kompleksowa diagnostyka i  leczenie pacjentów z czerniakiem skóry i błon śluzowych w ramach pakietu onkologicznego:

 

 • badanie dermatoskopowe skóry
 • biopsje wycinające/nacinające i poszerzanie blizn
 • biopsje węzłów chłonnych wartowniczych
 • usunięcie regionalnych węzłów chłonnych
 • operacyjne leczenie izolowanych przerzutów odległych

Diagnostyka i leczenie nowotworów złośliwych skóry:

 

 • operacje plastyczne (przeszczepy skóry i plastyka płatami)
 • krio- i elektrodestrukcja
 • brachyterapia

Diagnostyka i leczenie pacjentów z mięsakiem i innymi nowotworami tkanek miękkich:

 

 • biopsje gruboigłowe i chirurgiczne
 • operacje przedziałowe
 • operacje oszczędzające
 • amputacje kończyn

Leczenie pacjentek z rakiem piersi – we współpracy z Centrum Chorób Piersi – Breast Unit.

Leczenie nieresekcyjnych przerzutów do skóry u pacjentów z czerniakiem i rakiem piersi – elektrochemioterapia.

Prowadzenie nadzoru pooperacyjnego i obserwacji pacjentów po zakończeniu leczenia z powodu czerniaka, mięsaka i raków skóry (follow up) w kompleksowo wyposażonym gabinecie dermatoskopowym (videodermatoskopia, mikroskopia konfokalna).