5. ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ (CHEMIOTERAPII)

ZADANIA:

Oddział Onkologii Klinicznej (Chemioterapii) specjalizuje się w nowoczesnym leczeniu systemowym chorych na nowotwory złośliwe. Składa się z Oddziału Stacjonarnego dysponującego 44 łóżkami dla chorych wymagających hospitalizacji oraz Oddziału Dziennego (ambulatoryjnego).

Dysponuje on 4 gabinetami konsultującymi chorych w trakcie chemioterapii oraz 2 gabinetami konsultacyjno-kontrolnymi w ramach Poradni Chemioterapii. Dodatkowo 2 gabinety funkcjonują w godzinach popołudniowych. Ambulatorium posiada 10 stanowisk chemioterapii dziennej, gdzie nasi pacjenci otrzymują leczenie w trybie jednodniowym.

Mamy zespół lekarski – specjalistów i osób specjalizujących się w dziedzinie onkologii klinicznej korzystający z licznych dostępnych w DCO metod diagnostycznych laboratoryjnych i obrazowych dla prawidłowego diagnozowania, oceny skuteczności i bezpieczeństwa leczenia. Dodatkowo pracujemy z doświadczonym zespołem pielęgniarek onkologicznych, psychologów, opiekunów pacjenta, sekretarek medycznych oraz salowych.

  • Stosujemy leczenie chemioterapią cytostatyczną, hormonoterapię, immunoterapię, leczenie celowane inhibitorami kinaz tyrozynowych oraz przeciwciałami monoklonalnymi, leczenie biologiczne analogami somatostatyny.
  • Podajemy leczenie drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dojamową, doustną.
  • W razie wskazań chorzy otrzymują leczenie systemowe dożylnie poprzez specjalne wszczepiane podskórnie porty naczyniowe.
  • Jako jednostka referencyjna dysponujemy wszystkimi dostępnymi programami lekowymi NFZ w obrębie onkologii, w tym dla nowotworów rzadkich.
  • Leczymy liczne typy nowotworów m.in: przewodu pokarmowego, narządu rodnego, układu moczowo-płciowego, czerniaki, mięsaki, guzy neuroendokrynne.
  • Prowadzimy badania kliniczne nad nowymi lekami w celu zapewnienia dodatkowej szansy na skuteczne leczenie dla naszych chorych – aktualna lista rekrutujących badań klinicznych znajduje się tu:  WYKAZ BADAŃ PROWADZONYCH W DCO
  • Uczestniczymy w komercyjnych i niekomercyjnych programach badawczych we współpracy z innymi jednostkami, których wyniki są prezentowane w międzynarodowych publikacjach oraz doniesieniach konferencyjnych: