APTEKA SZPITALNA

LOKALIZACJA
KONTAKT

APTEKA SZPITALNA

Sekretariat:
tel. 71 36 89 265
email: apteka@dco.com.pl

Główny Farmaceuta
Piotr Steciwko

tel. 71 36 89 266
email: steciwko.p@dco.com.pl

Kierownik Apteki
mgr farm. Katarzyna Uss

tel. 71 36 89 265
fax. 71 36 89 267

Ekspedycja:
tel. 71 36 89 264

KADRA MEDYCZNA

apteka

ZADANIA:

Apteka Szpitalna świadczy usługi farmaceutyczne w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz aktualne standardy i wytyczne (m.in. Prawo Farmaceutyczne, GMP, Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej). Realizacja poszczególnych procedur i czynności odbywa się w ramach systemu ISO 9001:2008.

Apteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.05, natomiast leki cytotoksyczne przygotowywane są w dawkach indywidualnych dla pacjentów przez 365 dni w roku w godzinach 7.00 – 17.00 w dni robocze oraz 07.00 – 14.30 w dni wolne od pracy.

W aptece prowadzone są praktyki wakacyjne dla studentów IV roku farmacji oraz praktyki w ramach półrocznego stażu dla magistrów farmacji, a także szkolenia techników farmaceutycznych.

Do głównych celów naszej apteki należy sprawna i rzetelna obsługa oddziałów szpitala, zapewnienie dostawy produktów leczniczych, opatrunków, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, środków dezynfekcyjnych oraz innych produktów, a także pomoc w doborze właściwego preparatu farmaceutycznego oraz efektywna gospodarka lekiem oraz całym asortymentem produktów dystrybuowanych przez aptekę.

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • Przestrzeganie zasad określonych w „Receptariuszu szpitalnym”
  • Stosowanie ,,Listy leków rekomendowanych” oraz jego okresową aktualizację
  • Dostarczenie pacjentowi standaryzowanego o najwyższej jakości leku w celu zapewnienia maksymalnej skuteczności i bezpieczeństwa terapii
  • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez kadrę pracowniczą
  • Ciągłe doskonalenie i podnoszenie standardu pracy w recepturze aptecznej
  • Przygotowywanie leków w dawkach dziennych, przede wszystkim leków cytostatycznych, oraz ochronę pracowników przed ekspozycją na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych, (cytostatycznych itp.)
  • Organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne
  • Udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków oraz w postępowaniu w przypadku wystąpienia incydentu medycznego
  • Udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala
  • Udział w racjonalizacji farmakoterapii, współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi oraz innymi produktami w szpitalu. Kontrolę racjonalności użycia leków w poszczególnych jednostkach szpitala oraz optymalizowanie wydatków na środki farmaceutyczne oraz racjonalne gospodarowanie budżetem w zakupie leków.