ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ

ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław
Budynek B, piętro II