CENTRUM NOWOTWORÓW PŁUC

CENTRUM NOWOTWORÓW PŁUC

ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ (TORAKOCHIRURGIA), BUDYNEK A, PIĘTRO III

Dolnośląskie Centrum Onkologii
we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ

BUDYNEK H, piętro I, gabinet 109
(poniedziałki i czwartki)

KADRA MEDYCZNA

KIEROWNIK ODDZIAŁU

 

dr n. med. Ireneusz Pawlak dr n. med. Ireneusz Pawlak
ZADANIA

Oddział Torakochirurgii wchodzi w skład Lung Cancer Unit, który  zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem nowotworów płuc i klatki piersiowej.

NASZE ZADANIA TO

 

Prowadzenie pełnego panelu badań diagnostycznych w ramach diagnostyki wstępnej i pogłębionej raka płuca

Leczenie operacyjne nowotworów płuc i klatki piersiowej

Kontrola pacjentów po leczeniu raka płuca i nowotworów klatki piersiowej

Prowadzenie badań naukowych i badań klinicznych w zakresie raka płuca – w zespołach wielodyscyplinarnych w ramach Ośrodka Terapii Innowacyjnych

Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Badania Profilaktyczne przy DCO oraz przy Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc w zakresie badań przesiewowych raka płuca