PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH ZPORR

 

 

TYTUŁ:

Modernizacja Zakładu Teleradioterapii z zakupem 2-óch przyśpieszaczy i symulatora dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów i Priorytetu 3Rozwój lokalny, z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

 

Umowa o dofinansowanie Projektu została zawarta w dniu 21 maja 2009 roku, pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu (nr umowy Z/2.02/I/1.3.2/36/04/U/09).

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 25.253.245,00 PLN, w tym środki Funduszu w kwocie nieprzekraczającej 10.582.117,29 zł.