CENTRUM NOWOTWORÓW GINEKOLOGICZNYCH

CENTRUM NOWOTWORÓW GINEKOLOGICZNYCH

Oddział ginekologii_1

ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ, BUDYNEK A, PIĘTRO II i III

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii
we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

BUDYNEK A, PIĘTRO II i III

dr n. med. Barbara Rossochacka-Rostalska dr n. med. Barbara Rossochacka-Rostalska

Zajmujemy się leczeniem operacyjnym nowotworów żeńskich narządów płciowych. Dzięki bliskiej współpracy z oddziałami chirurgii onkologicznej, urologii, radioterapii i chemioterapii, jeśli istnieje taka potrzeba, nasze pacjentki są poddaje leczeniu skojarzonemu w obrębie naszego ośrodka.

Nowotwory jajnika, jajowodu i otrzewnej – podstawowym sposobem postępowania jest leczenie operacyjne w większości przypadków skojarzone z chemioterapią, niejednokrotnie w wyższych stopniach zaawansowania choroby konieczne jest wykonanie więcej niż jednego zabiegu operacyjnego, chirurgia stosowana jest też w wielu przypadkach nawrotu choroby.

Nowotwory trzonu macicy– w początkowych stopniach zaawansowania pierwszym etapem leczenia jest zabieg operacyjny. Dzięki bardzo dobremu wyposażeniu naszego bloku operacyjnego i doświadczeniu zespołu – większość zabiegów w przypadku raka endometrium możemy przeprowadzić metodami małoinwazyjnymi – laparoskopowo. Ponadto dysponujemy aparaturą medyczną do oznaczania „węzła wartownika” przy użyciu zieleni indocyjanowej (metoda pozwalająca na uniknięcie wykonywania pełnego usuwania węzłów chłonnych zgodnie z najnowszymi standardami światowymi). W zależności od stopnia zaawansowania choroby i jej agresywności pacjentka może być zakwalifikowana do uzupełniającej radioterapii lub radio-chemioterapii, w przypadkach rozsianej choroby stosuje się chemio- i hormonoterapię, miejscowe wznowy leczone są operacyjnie.

Specjalizujemy się również w leczeniu pacjentek ze znaczną otyłością, które to wymagają szczególnej opieki anestezjologicznej, odpowiedniego sprzętu medycznego i narzędzi, a w naszym centrum mogą również skorzystać ze wszystkich zalet chirurgii małoinwazyjnej.

Nowotwory szyjki macicy– do leczenia operacyjnego kwalifikowane są chore z niskim stopniem zaawansowania, z chorobą ograniczoną do szyjki macicy, ewentualnie górnej części pochwy. W przypadkach bardziej zaawansowanych  pacjentki odnoszą większą korzyść z zastosowania radio-chemioterapii. W przypadku wznowy raka szyjki macicy musimy wykonać bardzo rozległe leczenie operacyjne w obrębie miednicy mniejszej lub chirurgia wykorzystywana jest do leczenia objawowego np. hamowania krwotoków.

Nowotwory pochwy– rzadkie schorzenie, do leczenia operacyjnego kwalifikuje się tylko w najniższych stopniach zaawansowania, choroba bardziej zaawansowana leczona jest przy pomocy radioterapii.

Nowotwory sromu– podstawowym sposobem leczenia jest zabieg operacyjny, którego rozległość zależy od stopnia zaawansowania. W przypadkach wymagających usunięcia węzłów chłonnych pachwinowo-udowych, po odpowiedniej kwalifikacji w naszym centrum istnieje możliwość zastąpienia rozległego usuwania węzłów na procedurę oznaczenia i usunięcia „węzłów wartowników”. Ta zgodna ze światowymi standardami metoda operacyjna jest możliwa do przeprowadzenia w naszym centrum dzięki posiadanej nowoczesnej aparaturze. W przypadkach wymagających leczenia radio lub radio-chemioterapią wszystkie procedury odbywają się w naszym centrum.

W ramach pobytu jednodniowego wykonujemydrobne zabiegi diagnostyczne żeńskiego narządu płciowego takie jak: biopsje sromu, pochwy, tarczy części pochwowej szyjki macicy, usuwanie polipów, łyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy.