8. ZAKŁAD RENTGENODIAGNOSTYKI I ULTRASONOGRAFII

LOKALIZACJA
KONTAKT
KADRA MEDYCZNA

ZAKŁAD RENTGENODIAGNOSTYKI
I ULTRASONOGRAFII

 

Anna Banaszek

Kierownik zakładu:

 • Anna Banaszek
  specjalista radiolog

 

Z-ca kierownika:

 • Jerzy Rudy
  specjalista radiolog

 

RADIOLODZY:

 • Katarzyna Kozar
 • Monika Kocoń
 • Anna Kieża
 • Krzysztof Tyc

 

FIZYCY:

 • Elżbieta Pater
 • Małgorzata Drobiazgiewicz
 • Mateusz Weżgowiec
 • Alicja Charabin

 

ZADANIA:

Zakład Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii wykonuje około 13 500 badań rocznie. Działalność pracowni rentgenodiagnostycznych obejmuje pełen zakres badań z radiologii konwencjonalnej. 

 

 • pracownia USG w budynku A
 • pracownia USG w budynku B

 

W pracowniach wykonywane są wszystkie rodzaje badań USG. Rocznie wykonywanych jest około 6 500 badań.

 

PRACOWNIA KONTROLI JAKOŚCI APARATURY RENTGENODIAGNOSTYCZNEJ

 

zajmuje się:

 

 • Opracowaniem, wdrażaniem oraz wykonywaniem testów podstawowych aparatury ucyfrowionej w rentgenodiagnostyce ogólnej
 • Szkoleniem techników w wykonywaniu testów w rentgenodiagnostyce ogólnej
 • Wykonywaniem testów specjalistycznych dla aparatów mammograficznych w DCO oraz na zlecenie zewnętrzne innych pracowni mammograficznych (upoważnienie PWIS we Wrocławiu 01/2006) – głównie z województwa dolnośląskiego.
 • Szkoleniem techników elektroradiologii w zakresie testów podstawowych analogowych w pracowniach mammograficznych w ramach współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Programy Profilaktyczne
 • Współpracą z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym i z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym w zakresie kontroli, wykonywanych z upoważnienia Ministra Zdrowia, w pracowniach mammograficznych, realizujących badania w ramach programu przesiewowego
 • Organizacją pomiarów porównawczych dla fizyków oraz inżynierów serwisowych w zakresie testów podstawowych i specjalistycznych w pracowniach mammograficznych i ogólnej rentgenodiagnostyce
 • Współpracą w zakresie tworzenia standardów pomiarowych w diagnostyce obrazowej na potrzeby dokumentów legislacyjnych
 • Kontrola jakości aparatury USG (w przygotowaniu)