ZESPÓŁ LECZENIA SKOJARZONEGO (LSKOJ)

ZESPÓŁ LECZENIA SKOJARZONEGO (LSKOJ)

ZESPÓŁ LECZENIA SKOJARZONEGO (LSKOJ)

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

BUDYNEK B, II piętro, gabinety nr. 212, 211, 209

Sala Oddziału Dziennego Onkologii Klinicznej Chemioterapii/ LSKOJ – gabinet nr. 210

 

KADRA MEDYCZNA

KOORDYNATOR ZESPOŁU

lek. Izabella Dębicka-specjalista onkologii klinicznej i chorób płuc

ZESPÓŁ DZIAŁA W RAMACH:

Oddziału Dziennego Leczenia Skojarzonego/Chemioterapii

Gabinet Poradni Onkologicznej

ZADANIA

prowadzenie leczenia systemowego, w ramach leczenia skojarzonego z radioterapią, w trakcie hospitalizacji pacjenta na oddziałach Zakładu Radioterapii P2, P3, P4 oraz w trakcie radioterapii w trybie ambulatoryjnym

prowadzenie leczenia w ramach programów lekowych raka płuca, raków głowy i szyi, raka gruczołu krokowego

uczestnictwo w konsyliach wielodyscyplinarnych nowotworów płuca i klatki piersiowej, nowotworów centralnego układu nerwowego (glejaków), nowotworów głowy i szyi

prowadzenie badań naukowych/ klinicznych w wyżej wymienionych nowotworach.