Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Realizując wytyczne RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych.

Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, realizacją praw wynikających z RODO:

  • listownie na adres:
    Inspektor Ochrony Danych
    Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
    Plac Hirszfelda 12,
    53-413 Wrocław
  • mailowo: iod@dco.com.pl