2. ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

LOKALIZACJA
KONTAKT
KADRA MEDYCZNA

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

 

dr hab. Andrzej Wojnar

Kierownik zakładu:

  • dr hab. Andrzej Wojnar
    (profesor nadzwyczajny WSF)

 

Zastępca kierownika:

  • dr n. med. Wojciech Rzeszutko

 

Konsultant naukowy:

  • prof. dr hab. Michał Jeleń
    (Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu)

 

Patomorfolodzy:

  • dr n. med. Elżbieta Suder
  • dr n. med. Janusz Kubacki
  • lek. Edmund Prudlak
  • lek. Monika Setta
  • lek. Łukasz Hałoń
  • lek. Łukasz Fuławka
  • lek. Tomasz Wojciechowski

 

Lekarze asystenci:

  • lek. Ewelina Iwaneczko

 

Technicy analityki:

  • mgr Edyta Kępska
  • mgr Barbara Korzeniowska
  • mgr Paulina Suwara
  • mgr Karolina Żabierek
  • mgr Hanna Stawińska
  • mgr Anna Mataczyno
  • mgr Lucyna Prząda
  • Urszula Waroch
  • Monika Pabiasz
  • Alicja Cieśla

zak_patomorfologii

ZADANIA:

Patomorfologia jest interdyscyplinarnym działem medycyny, który zajmuje się diagnozowaniem schorzeń na podstawie zmian makroskopowych i mikroskopowych. Lekarz patomorfolog rozpoznaje chorobę, ocenia stopień jej zaawansowania.

Weryfikując czynniki predykcyjne (określające odpowiedź na konkretne leki) i czynniki prognostyczne (przewidujące przebieg choroby) – moderuje terapię oraz ocenia skuteczność leczenia.

W zakresie mikroskopii wykorzystuje się preparatykę parafinową lub mrożeniową w badaniach śródoperacyjnych oraz histochemię, immunohistochemię oraz cyfrową analizę obrazu.

Badanie patomorfologiczne/histopatologiczne polega na pobraniu komórek lub tkanki do oglądu pod mikroskopem specjalnie sporządzonego preparatu (badanie cytologiczne, biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, biopsja gruboigłowa, badanie wycinka tkankowego). Odbywa się ono w trakcie zabiegu i dlatego nie wymaga od pacjenta jakiegoś specjalnego dodatkowego przygotowania poza rutynową procedurą zabiegową.

LICENCJE:

Zakład ma licencję Polskiego Towarzystwa Patomorfologów na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych. Ma też akredytację Ministerstwa Zdrowia na szkolenie specjalizacyjne z patomorfologii i jako jedyny ośrodek w regionie na szkolenie lekarzy innych specjalności w tej dziedzinie.