Praca i kształcenie

Oferta pacy

Podstawowe informacje dla osób zainteresowanych:
 
 
Zgłoszenia należy składać w terminie do 01.09.2015. do godz. 13.00 osobiście w Dziale Kadr Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, budynek H, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław lub pocztą (zastrzegamy sobie prawo brania pod uwagę tylko dokumentów otrzymanych do dnia 01.09.2015r., podania dostarczone przez pocztę po tym terminie mogą nie być rozpatrywane).

 

Oferujemy:

 

Stanowisko pracy o innej specyfice niż typowa praca apteczna umożliwiające rozwijanie posiadanej wiedzy i umiejętności oraz stawiające nowe wyzwania.

 

1. Miejsce pracy w placówce o dobrej sytuacji finansowej dające poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

2. Praca w nowo powstałej „Pracowni przygotowywania leków cytostatycznych” zorganizowanej z uwzględnieniem aktualnych standardów i wyposażonej w wysokiej klasy urządzenia (m.in. specjalne komory laminarne przeznaczone do pracy z cytostatykami, system informatyczny wspierający produkcję leków).

 

Wymagania

 
1.       Wymagania niezbędne:
1.1.   Wykształcenie wyższe farmaceutyczne (dyplom ukończenia studiów farmaceutycznych oraz „Prawo samodzielnego wykonywania zawodu”)
 

2.       Wymagania dodatkowe:
2.1.   Znajomość technik pracy aseptycznej oraz procedur epidemiologicznych w obiektach wytwarzających produkty farmaceutyczne w warunkach aseptycznych, łatwość w przyswajaniu nowych standardów pracy
2.2.   Umiejętność posługiwania się sprzętem jednorazowego użytku
2.3.   Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego
2.4.   Umiejętność pracy z wykorzystaniem wsparcia systemu informatycznego
2.5.   Dobra znajomość obsługi komputera i składowych pakietu MS Office (MS Word, MS Excel)
2.6.   Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikatywność
2.7.   Umiejętność pracy w zespole
2.8.   Umiejętność organizacji pracy, efektywnego zarządzania czasem, samodzielność, dyspozycyjność
2.9.   Sumienność, dokładność, odpowiedzialność, kreatywność
2.10. Odporność na stres

 
3.       Mile widziane:
3.1.   Doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej
3.2.   Doświadczenie w pracy w „Pracowni przygotowywania leków cytostatycznych”
3.3.  Posiadanie w dotychczasowym przebiegu pracy doświadczenia bezpośredniego uczestniczenia w przygotowywaniu leków w dawkach indywidualnych
 

 

4.       Dokumenty:
a)      CV oraz list motywacyjny 

 

Podstawowe informacje dotyczące stanowiska pracy: 

 

1.   Podstawowy zakres obowiązków proponowanego stanowiska pracy:
1.1.      Przygotowywanie leków cytostatycznych (również doustnych)
1.2.      Udział w procesie produkcji leków w dawkach indywidualnych
1.3.   Uczestniczenie we wszystkich etapach czynności związanych z produkcją leków cytostatycznych – m.in. postępowania przetargowe (opracowywanie dokumentacji przetargowej), kontrola nad właściwym zaopatrzeniem i zamawianie produktów oraz kontrola poprawności zleceń na produkcję leków.
1.4.      Wszystkie obowiązki wchodzące w zakres  stanowiska „asystenta farmaceuty” w aptece szpitalnej
 

2. Ogólny zakres godzin pracy:
2.1.   Praca w dni robocze w godzinach 07.00 – 19.00. W związku z powyższym należy być przygotowanym na pracę w systemie zmianowym.
2.2.   Praca w soboty i dni wolne od pracy.
 

3.  Praca z substancjami potencjalnie niebezpiecznymi (cytostatycznymi), która wykonywana będzie w warunkach uwzględniających zalecane środki bezpieczeństwa (przygotowywanie leków w komorach laminarnych specjalnie do tego przygotowanych, odzież ochronna, itp.).

Ogłoszenie

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

ogłasza nabór kandydatów do specjalizacji:

Fizyka medyczna

 
Kandydaci spełniający warunki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dn. 30.09.2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających
zastosowanie w ochronie zdrowia i jego nowelizacji z dnia 14 listopada 2008r (Dz. U.2002 nr 173 poz. 1419 oraz Dz. U. 2008 nr 208 poz. 1312 ) , proszeni są o składanie dokumentów określonych w rozporządzeniu osobiście lub drogą pocztową na adres :
 
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12
Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej dr n med Marzena Janiszewska
z dopiskiem Specjalizacja:Fizyka medyczna ” w terminie do dnia 5czerwca 2015r
 
W przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc, postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 9 czerwca 2015 r o godz. 1100Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu pl. Hirszfelda 12
Obecność kandydatów na specjalizację na posiedzeniu Komisji w dniu 8 czerwca 2015 r. O godzinie 12 00 obowiązkowa .
 
Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej
dr n med Marzena Janiszewska
 
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
1. Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w jednostce szkolącej.
2. Osoby ubiegające się o rozpoczęcie specjalizacji składają wniosek według wzoru
podanego w załączniku nr 2 do rozporządzenia wraz z odpisem dyplomu szkoły
wyższej, bezpośrednio do kierownika jednostki szkolącej.
3. Osoby, o których mowa w § 13, Dz. U. nr 173 poz.1419 dołączają do wniosku także
zgodę Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na rozpoczęcie
specjalizacji.
4. Wniosek jest składany w terminie podanym przez kierownika jednostki szkolącej do
publicznej wiadomości.
Prosimy do wniosku dołączyć:
1. zaświadczenie o zatrudnieniu
2. zaświadczenie o ukończonych kursach, szkoleniach (kopie)
3. zaświadczenie o przynależności do towarzystw naukowych
4. publikacje
 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje :
1. ocenę formalną wniosku
2. postępowanie konkursowe, w przypadku gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę
wolnych miejsc, polegające na dodatkowym przeprowadzeniu rozmowy
kwalifikacyjnej.
 
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w terminie do 30 dni od dnia określonego jako ostateczny termin składania wniosku o rozpoczęcie specjalizacji.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support