DZIAŁ RADIOTERAPII w JELENIEJ GÓRZE

LOKALIZACJA
KONTAKT
KADRA MEDYCZNA

DZIAŁ RADIOTERAPII w JELENIEJ GÓRZE

Kierownik działu:

  • dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Z-ca kierownika:

  • dr n. med. Barbara Winkler -Spytkowska, specjalista radioterapii onkologicznej

 

Lekarze:

  • lek. Anna Kaczmarek- specjalista radioterapii onkologicznej

Małgorzata Piotrowska

  • lek. Małgorzata Piotrowska- specjalista radioterapii onkologicznej

  • lek. Jolanta Zimna- specjalista radioterapii onkologicznej
ZADANIA:

Oddział Radioterapii w Jeleniej Górze zajmuje się leczeniem pacjentów za pomocą promieniowania jonizującego z pól zewnętrznych, czyli teleterapii. Leczymy nowotwory prostaty, piersi, mózgu, żołądka, odbytnicy, odbytu, płuca, głowy i szyi, nowotwory ginekologiczne, mięsaki tkanek miękkich, chłoniaki i inne. We współpracy z oddziałami chirurgii i chemioterapii prowadzimy leczenie skojarzone, co znacząco poprawia wyniki terapii.

Lekarze radioterapeuci w początkowym etapie kwalifikują chorych do leczenia w ramach Poradni Onkologicznej lub w ramach Konsyliów Wielodyscyplinarnych odbywających się w ramach Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, a następnie przygotowują pacjentów do terapii, planują radioterapię, jak i również prowadzą nadzór nad chorym w trakcie napromieniania i po jego zakończeniu. Pacjenci leczeni w Oddziale są pacjentami ambulatoryjnymi. Pacjenci w czasie leczenia mogą przebywać w wyznaczonych, bezpłatnych hostelach.

Pacjenci leczeni są o w oparciu o najnowsze technologie i zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami terapii. Wszyscy chorzy mają w ramach planowania leczenia wykonywaną tomografię komputerową, na podstawie której są tworzone indywidualne, zgodne z anatomią pacjenta plany leczenia. Stosujemy techniki radioterapii konformalnej, IMRT, a także technikę terapii łukowej (RapidArc). Każdy chory ma w trakcie leczenia wykonywane kontrolne zdjęcia weryfikujące zgodność z planem leczenia, zaś pacjenci z nowotworami prostaty dodatkowo mają wszczepiane znaczniki do gruczołu krokowego celem poprawy jakości napromieniania.

WYPOSAŻENIE:

Filia Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Jeleniej Górze wyposażona jest w zintegrowaną linię terapeutyczną, w skład której wchodzą dwa wysokoenergetyczne akceleratory liniowe, tomograf komputerowy z funkcją wirtualnej symulacji oraz system zarządzania i weryfikacji z bezpośrednim podłączeniem do serwerów: obrazowego i bazodanowego znajdujących się ośrodku macierzystym we Wrocławiu.

akcelerator JG

  • Pierwszy z akceleratorów TrueBeam, będący najnowszą konstrukcją firmy VARIAN, emituje wiązki promieniowania elektromagnetycznego o wartości potencjału przyśpieszającego 6 i 10 MV, pracujące w trybie wiązki płaskiej FF (Flattening Filter) oraz wiązki bez stożkowej FFF (Flattening Filter Free). Zastosowanie trybu FFF znacznie skraca czas trwania pojedynczego seansu radioterapeutycznego. Akcelerator TrueBeam wyposażony został w moduł do realizacji techniki intensywnie modulowanej radioterapii IMRT oraz techniki dynamicznej VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy). Dodatkowe wyposażenie akceleratora w postaci system obrazowania wiązką terapeutyczną EPID oraz system obrazowania OBI, który umożliwia realizację radioterapii pod kontrolą obrazowania IGRT (image-guided radiation therapy), dzięki zastosowaniu obrazowania wiązką kV daje możliwość wykonywania na w/w akceleratorze tomografii wiązką stożkową CBCT (Cone-beam CT), umożliwiając objętościową weryfikację ułożenia pacjenta (porównanie obrazów CT z obrazami CBCT).
  • Drugi z akceleratorów, Clinac 2100 CD firmy Varian, emituje wiązki promieniowania elektromagnetycznego o potencjale przyśpieszającym 6 i 18 MV oraz tożsame z pierwszym akceleratorem wiązki promieniowania cząsteczkowego. Clinac 2100 CD podobnie jak akcelerator TrueBeam, wyposażony został dodatkowo w system obrazowania OBI oraz EPID, dając możliwość planarnej (2D/2D) oraz objętościowej (3D-CBCT) weryfikacji poprawności ułożenia pacjenta oraz realizację radioterapii pod kontrolą obrazowania IGRT. Dodatkowo akcelerator posiada moduł do realizacji techniki intensywnie modulowanej radioterapii IMRT oraz techniki dynamicznej VMAT, co powoduje, iż w zakresie zarówno technik konformalnych 3D oraz technik dynamicznych oba akceleratory są ze sobą kompatybilne.
  • Zainstalowany w Zakładzie Teleradioterapii w Jeleniej Górze tomograf komputerowy jest urządzeniem dedykowanym do radioterapii z opcją wirtualnej symulacji, dzięki czemu łączy w sobie dwa urządzenia: symulator terapeutyczny oraz klasyczny aparat CT. W/w rozwiązanie umożliwia korzystanie z Tomografu jako części zintegrowanej linii terapeutycznej oraz klasycznego aparatu diagnostycznego.

sterownia - JG

FILIA W JELENIEJ GÓRZE - BUDOWA