RADA NAUKOWA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

KIEROWNICTWO RADY
CZŁONKOWIE RADY

RADA NAUKOWA
DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

 

 • dr hab. n. med. Vladimir Bobek
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 • dr n. med. Emilia Filipczyk-Cisarż
 • dr hab. n. med. Agnieszka Hałoń
 • dr n. med. Marzena Janiszewska
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
 • dr n. med. Jarosław Łyczek
 • dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
 • prof. dr hab. n. med. Czesław Radzikowski
 • prof. dr hab. n. med. Rodryk Ramlau
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
 • prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter
RADA NAUKOWA:

RADA NAUKOWA jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym dyrektora Dolnośląskiego Centrum Onkologii w sprawach działalności naukowej pracowników DCO.

 

W skład rady powoływane są głównie osoby spoza DCO, posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego i wyróżniające się zasobem wiedzy oraz dorobkiem naukowym w dziedzinie objętej zakresem działania szpitala. Do rady powołani mogą być także pracownicy DCO posiadający stopień lub tytuł naukowy, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.

ZADANIA RADY:
 • ustalanie perspektywicznych kierunków rozwoju działalności naukowej DCO
 • ustalanie perspektywicznych kierunków działalności oświatowej i szkoleniowej DCO, ze szczególnym
 • uwzględnieniem zagadnień promocji zdrowia
 • promowanie rozwoju naukowego DCO
 • opiniowanie projektów i ocena realizacji badań naukowych prowadzonych przez pracowników DCO, z uwzględnieniem relacji kosztów badań do ich użyteczności dla działalności leczniczej DCO