DZIAŁ RADIOTERAPII W LEGNICY

LOKALIZACJA
KONTAKT
KADRA MEDYCZNA

KIEROWNIK DZIAŁU: dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Z-CA KIEROWNIKA: dr n. med. Agata Szulc

LEKARZE SPECJALIŚCI RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ:

 • Anna Karnicka
 • Agnieszka Dmochowska
 • Sylwia Wnuk
 • Irena Toporowska-Kłoczko
 • Beata Seredyszyn

 

FIZYCY:

 

KIEROWNIK: dr n. med. Marzena Janiszewska

 • Wojciech Szachowski
 • Maciej Raczkowski
 • Tomasz Siudziński
 • Tomasz Tokarz
 • Joanna Penar

 

TECHNICY ELEKTRORADIOLOGII:

 • Aleksandra Wieniawa-Bronisz
 • Grzegorz Kocaj
 • Maciej Gil
 • Barbara Wołoszyn
 • Monika Sałata
 • Marta Wilczak
 • Aleksandra Laszkiewicz

 

PIELĘGNIARKI:

 • Anna Cebinka
 • Barbara Kajda
 • Edyta Surmiak

 

SEKRETARKI MEDYCZNE:

 • Katarzyna Hęćka
 • Anna Jarosz
 • Magdalena Małek
 • Beata Szczerska
 • Justyna Szczerska

 

ELEKTRONIK:

 • Mariusz Lasota

 

SALOWE:

 • Wiesława Czarnecka
 • Teresa Chmurowska

 

PRACOWNIK GOSPODARCZY:

 • Andrzej Kuczma
ZADANIA:

Dział Radioterapii w Legnicy zajmuje się leczeniem pacjentów za pomocą promieniowania jonizującego z pól zewnętrznych, czyli teleterapii. Leczymy nowotwory prostaty, piersi, mózgu, żołądka, odbytnicy, odbytu, płuca, głowy i szyi, nowotwory ginekologiczne, mięsaki tkanek miękkich, chłoniaki i inne. We współpracy z oddziałami chirurgii i chemioterapii prowadzimy leczenie skojarzone, co znacząco poprawia wyniki terapii.

Lekarze radioterapeuci w początkowym etapie kwalifikują chorych do leczenia w ramach poradni, a następnie przygotowują pacjentów do terapii, planują radioterapię, jak również prowadzą nadzór nad chorym w trakcie napromieniania i po jego zakończeniu. Pacjenci leczeni w oddziale są pacjentami ambulatoryjnymi.

Pacjenci leczeni są o w oparciu o najnowsze technologie i zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami terapii. Wszyscy chorzy mają w ramach planowania leczenia wykonywaną tomografię komputerową, na podstawie której są tworzone indywidualne, zgodne z anatomią pacjenta plany leczenia.

Dwa razy w tygodniu w dziale odbywają się KONSYLIA INTERDYSCYPLINARNE w ramach “PAKIETU ONKOLOGICZNEGO” z udziałem lekarzy specjalistów: radioterapii onkologicznej, onkologów klinicznych, chirurgów, urologów, hematologów, otolaryngologów.

Stosujemy techniki radioterapii konformalnej, IMRT, a także technikę terapii łukowej (RapidArc). Każdy chory ma w trakcie leczenia wykonywane kontrolne zdjęcia weryfikujące zgodność z planem leczenia, zaś pacjenci z nowotworami prostaty dodatkowo mają wszczepiane znaczniki do gruczołu krokowego celem poprawy jakości napromieniania.

Filia Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Legnicy wyposażona jest w zintegrowaną linię terapeutyczną, w skład której wchodzą dwa wysokoenergetyczne akceleratory liniowe, tomograf komputerowy z funkcją wirtualnej symulacji oraz system zarządzania i weryfikacji z bezpośrednim podłączeniem do serwerów: obrazowego i bazodanowego znajdujących się ośrodku macierzystym we Wrocławiu (Dolnośląskie Centrum Onkologii).