6. ZAKŁAD ELEKTRONIKI MEDYCZNEJ

LOKALIZACJA
KONTAKT
KADRA MEDYCZNA

ZAKŁAD ELEKTRONIKI MEDYCZNEJ

 

300x300_Robert Zwiernik

Kierownik zakładu:

 • inż. Robert Zwiernik

 

Inżynierowie:

 • Marcin Biskupek
 • Paweł Czajka
 • Zbigniew Mizera
 • Dariusz Wawrzyniak
ZADANIA:
 • zakład wykonuje codzienną i okresową kontrolę aparatury do teleradioterapii
  (akceleratorów i symulatorów) oraz układów sygnalizacji i zabezpieczeń

 

 • sprawuje nadzór nad urządzeniami wspomagającymi aparaturę do teleradioterapii
  (urządzenia chłodnicze i sprężarki powietrza, drzwi osłonowe itp.)

 

 • ustala zakres zadań dla serwisów zewnętrznych i nadzoruje realizację kontraktów serwisowych
  (w zakresie wyżej wymienionej aparatury i urządzeń wspomagających)