ZESPÓŁ NOWOTWORÓW NEUROENDOKRYNNYCH

ZESPÓŁ NOWOTWORÓW NEUROENDOKRYNNYCH

ZESPÓŁ NOWOTWORÓW NEUROENDOKRYNNYCHI

Dolnośląskie Centrum Onkologii
we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

Konsylia wielospecjalistyczne nowotworów neuroendokrynnych odbywają się
w BUDYNKU F – pokój nr 4.

Leczenie systemowe jest prowadzone w Oddziale Stacjonarnym i Oddziale Dziennym Onkologii Klinicznej w BUDYNKU A – parter i I piętro.

Leczenie operacyjne prowadzone jest w ramach oddziałów chirurgii onkologicznej i torakochirurgii w BUDYNKU A.

 

KOORDYNATOR ZESPOŁU

dr n. med. Łukasz Hajac – specjalista onkologii klinicznej

Nowotwory neuroendokrynne (NEN) są grupą chorób coraz częściej rozpoznawaną w naszej populacji. Postawienie właściwej diagnozy oraz zaplanowanie skutecznego leczenia bywa procesem złożonym skomplikowanym, różniącym się od postępowania w innych nowotworach . W tym celu w sierpniu 2018 r. powołano w Dolnośląskim Centrum Onkologii zespół przeznaczony do leczenia guzów neuroendokrynnych oraz utworzono dedykowane konsylium wielospecjalistyczne. Nad całym procesem diagnostyczno-terapeutycznym czuwa koordynatorka (pielęgniarka), do której zadań należy pomoc oraz wsparcie chorych na każdym z kolejnych etapów postępowania.

Zespół składa się z grupy lekarzy zajmujących się kompleksowym leczeniem guzów neuroendokrynnych – onkologów klinicznych, chirurgów onkologicznych, radioterapeutów, specjalistów medycyny nuklearnej oraz specjalistów radiologii. Leczymy zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, a nasza kadra podlega regularnemu kształceniu

Oferujemy dostęp do panelu badań: laboratoryjnych markerowych i czynności hormonalnej guzów neuroendokrynnych, diagnostyki obrazowej oraz badań z zakresu medycyny nuklearnej.

 

Prowadzimy nowoczesne leczenie farmakologiczne – terapia biologiczna analogami somatostatyny, leczenie celowane inhibitorami mTOR i inhibitorami kinaz tyrozynowych w ramach programów lekowych NFZ oraz programów rozszerzonego dostępu do leków, a także nowymi schematami chemioterapii cytostatycznej.

Stosujemy radioterapię z pól zewnętrznych IMRT, VMAT (RapidARC), IGRT, radioterapię stereotaktyczną (radiochirurgia), brachyterapię

Współpracujemy z zespołem specjalistów endokrynologii w celu skutecznego diagnozowania oraz leczenia czynności hormonalnej guzów w ramach przygotowania do leczenia operacyjnego lub terapii choroby zaawansowanej.

Współpracujemy z Kliniką Endokrynologii i Terapii Izotopowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w celu kwalifikacji do leczenia i zastosowania terapii radioizotopowych.

Prowadzimy nadzór onkologiczny nad chorymi po leczeniu radykalnym nowotworów neuroendokrynnych.