Wykaz badań prowadzonych w DCO

Wykaz badań prowadzonych w DCO
0 26 października 2015

Stan na dzień
16.05.2017

Wskazanie

 Tytuł badania

Lek/procedura

Status Badania

Rak Piersi

Randomizowane, otwarte badanie 3 fazy,
porównujące stosowanie abemacyklibu w
połączeniu ze standardową hormonoterapią
uzupełniającą do stosowania samej standardowej hormonoterapii
uzupełniającej w raku piersi we wczesnej fazie u pacjentów z
wysokim ryzykiem zachorowania, z przerzutami do węzłów
chłonnych, z ekspresją receptorów hormonalnych i bez ekspresji
receptora ludzkiego czynnika wzrostu naskórka 2.

Abemacyklib

Rekrutacja

Rak gruczołu krokowego

Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone
metodą podwójnie ślepej próby i kontrolowane przy
użyciu placebo badanie fazy III schematu leczenia IPATASERTIB plus
ABIRATERON plus PREDNIZON/PREDNIZOLON w porównaniu ze schematem
PLACEBO ABIRATERON plus PREDNIZON/PREDNIZOLON u dorosłych pacjentó płci męskiej z bezobjawowym lub
skapo objawowym, wczesniej
nieleczonym, przetruztowm rakiem gruczołu
krokowego opornym na leczenie kastracyjne.

Ipatasertib
Abirateron
Prednizon/Prednizolon

Rekrutacja

Czerniak

Badanie
schematu leczenia Atezolizumab w skojarzeniu z Kobimetynibem i Wemurafenibem w
porównaniu do Placebo w skojarzeniu z Kobimetynibem
i Wemurafenibem.

Atezolizumab
Kobimetynib
Wemurafenib

Rekrutacja zakończona

Czerniak

Wieloośrodkowe, dwuramienne, randomizowane
badanie kliniczne fazy III prowadzone metodą otwartą
oceniające bezpieczeństwo i skuteczność kobimetynibu w skojarzeniu z atezolizumabem
w porównaniu do pembrolizumabu u
pacjentów uprzednio nieleczonych z zaawansowanym czerniakiem bez
mutacji w genie brafv600 (typu „dzikiego”).

Atezolizumab

Kobimetynibem

Pembrolizumab

Rekrutacja

Rak piersi

Badanie fazy III z randomizacją i podwójnie
ślepą próbą dotyczące oceny stosowania pembrolizumabu łącznie z chemioterapią w
porównaniu ze stosowaniem placebo łącznie z
chemioterapią w ramach terapii neoadiuwantowej
oraz stosowania pembrolizumabu w porównaniu
z placebo w ramach terapii adiuwantowej w leczeniu
potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC).

Pembrolizumab

Rekrutacja

Rak płaskonabłonkowy głowy i szyi

Randomizowane badanie fazy III pembrolizumabu
podawanego jednocześnie z chemioradioterapią
oraz w charakterze terapii podtrzymującej w porównaniu z
samą chemioradioterapią u
pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym
głowy i szyi.

Pembrolizumab

Rekrutacja

Rak wątrobowokomórkowy

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej
próby badanie fazy III oceniające atezolizumab
w skojarzeniu z bewacyzumabem  w
porównaniu z sorafenibem u pacjentów
z nieleczonym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym  rakiem wątrobowokomórkowym.

Atezolizumab

Bewacyzumab

Sorafenib

Rekrutacja

Niedrobnokomórkowy rak
płuc

Badanie III fazy z randomizacją,
prowadzone metodą podwójnie ślepej próby,
porównujące pembrolizumab w skojarzeniu
z ipilimumabem do pembrolizumabu
w skojarzeniu z placebo, w I linii leczenia IV stadium przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuc z
dodatnią ekspresją receptora PDL-1 i z odsetkiem komórek
nowotworowych ≥ 50%.

Pembrolizumab

Ipilimumab

Rekrutacja

Rak piersi

Wieloośrodkowe, otwarte, jednoramienne
badanie kliniczne fazy IIIB nad zastosowaniem olaparibu
w monoterapii w leczeniu HER2 ujemnego,
przerzutowego raka piersi z wrodzoną mutacją BRCA1/2.

Olaparyb

Rekrutacja

Rak piersi

Wieloośrodkowe otwarte badanie kliniczne
II fazy z randomizacją, oceniające bezpieczeństwo i
skuteczność preparatów ingerujących w naprawę
uszkodzonego DNA, stosowanych w połączeniu z olaparybem
w porównaniu do monoterapii olaparybem u chorych na przerzutowego potrójnie negatywnego
raka piersi, stratyfikowanych w zależności od zmian w genach
związanych z homologiczną naprawą rekombinacyjną (w tym
BRCA1/2).

Olaparyb

Rekrutacja

Posted in Szpital by admin
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support