Oddziały i Zakłady

Oddział Ginekologii Onkologicznej

A A A

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

mail: gin.onk@dco.com.pl

Kontakt: tel.:

 • 71 3689402 ordynator
 • 71 3689407 sekretariat
 • 71 3689408 dyżurka lekarzy
 • 71 3689406 dyżurka pielęgniarek IIp.
 • 71 3689403 dyżurka pielęgniarek IIIp.

 

1. Ordynator: dr n. med. Barbara Rossochacka - Rostalska specjalista z ginekologii i położnictwa i specjalista z ginekologii onkologicznej

 

2. Z - ca Ordynatora: lek. med. Leszek Huzarski

specjalista z ginekologii i położnictwa i specjalista z ginekologii onkologicznej

 

Aktualny stan osobowy:

Starsi asystenci specj. ginekologii i położnictwa specj. ginekologii onkologicznej
 • Lek. med. Magdalena Hirowska-Tracz
 • Dr n.med. Marcin Jędryka
 • Lek. med. Michał Maciejewski

Starsi asystenci specj. ginekologii i położnictwa

 • Dr n.med. Magdalena Tłaczała
 • Lek. med. Ewa Nojek
 • Lek. med. Aleksander Trafidło
 • Lek. med. Andrzej Czekański
 

Pielęgniarka oddziałowa

 
 • Anna Stachowiak Specj. pielęgniarstwa zachowawczego, lic. pielęgniarstwa

 

Pielęgniarki i położne
 
 • Magdalena Turała mgr położnictwa
 • Monika Lisik mgr położnictwa
 • Marzanna Mędrzycka Sacała mgr położnictwa
 • Adriana Wierzbicka mgr pielęgniarstwa, położna
 • Barta Irena specj. pielęgniarstwa anestezjologicznego, położna
 • Kuras Maria specj. w dziedzinie opieki przed i okołoporodowej, lic. położnictwa
 • Wiesława Gogosz lic. położnictwa
 • Daria Retkin lic. położnictwa
 • Karolina Kozak lic. położnictwa
 • Iwona Lipin lic. położnictwa
 • Joanna Gradoń-Regulska lic. położnictwa
 • Beata Foltynowicz lic. położnictwa
 • Magdalena Popławska-Zapała położna
 • Maria Dumańska położna
 • Klaudia Włodarczyk położna

 

Sekretarki medyczne
 
 • Krystyna Karwacińska
 • Monika Sielecka

 

Oddział jest miejscem akredytowanym dla potrzeb szkolenia specjalistów w zakresie ginekologii onkologicznej.

 

Zadania oddziału:

 • Leczenie operacyjne nowotworów narządu płciowego kobiety w zakresie i standardach zgodnych z wymaganiami specjalistów krajowych i zagranicznych.
 • Współpraca z chirurgią onkologiczną umożliwiająca interdyscyplinarne i radykalne postępowanie zabiegowe u pacjentek z uogólnionym procesem nowotworowym w jamie brzusznej
 • Ścisła współpraca z oddziałami chemioterapii i radioterapii we wdrażaniu leczenia skojarzonego

 

Nowoczesne wyposażenie Oddziału:

Oddział Ginekologii Onkologicznej korzysta z bogatego wyposażenia Dolnośląskiego Centrum Onkologii w postaci rozbudowanego Zakładu Radiologii (Pracownia Rtg, 24 - rzędowy tomograf komputerowy, pracownia USG, mammmografy, Zakład Patomorfologii, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. Dobrze wyposażony blok operacyjny i Ambulatorium Ginekologiczne, w którym wykonywane są zabiegi w znieczuleniu miejscowym (frakcjonowane biopsje, kolposkopia).

 

Udział lekarzy w realizacji zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych:

 • lek. med. Leszek Huzarski - prowadzi badania w ramach „Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł 1 - Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika - Moduł 2 wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu".
 • lek. med. Michał Maciejewski - prowadzi badania w ramach Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki oraz realizuje zadania kontroli jakości w etapie podstawowym tego Programu.
 • lek. med. Leszek Huzarski, lek. med. Magdalena Hirowska - Tracz, lek. med. Michał Maciejewski, lek. med. Robert Owerkowicz biorą udział w realizacji szkoleń prowadzonych przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyczne oraz przez Polską Unię Onkologii.

 

W 2011 roku hospitalizowano 1348 pacjentek, wykonano 725 zabiegów operacyjnych i 330 drobnych zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych, w poradni ginekologii onkologicznej przyjęto 4991 pacjentek.

 

Techniki operacyjne:

Odział specjalizuje się w rozszerzonym usunięciu narządu płciowego.

W najbliższym czasie rozszerzymy gamę przeprowadzanych procedur o zabiegi endoskopowe (laparoskopowe i histeroskoowe) w zakresie wykonywanym w ginekologii onkologicznej. 

Szkolenia zagraniczne:

Stypendium Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego w Centrum Onkologii Curie w Paryżu -  dr n. med. Barbara Rossochacka - Rostalska

Doktoraty - 2

(wyróżnienie przyznane przez Radę Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego AM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Studia podyplomowe - 2

 • lek. med. Leszek Huzarski - Menadżer Ochrony Zdrowia , Akademia Medyczna, Wrocław
 • lek. med. Robert Owerkowicz - Menadżer Ochrony Zdrowia , Akademia Medyczna, Wrocław

  

Członkostwo w organizacjach:

 • European Society of Gynecological Cancer
 • Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej
 • Polskie Towarzystwo Onkologiczne
 • Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
 • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

 

 

Plany:

 • rozszerzenie bazy łóżkowej
 • dalsze doskonalenie technik operacyjnych
 • współpraca z wiodącymi ośrodkami krajowymi i europejskimi

 

Informacje organizacyjne:

 • konsultacje, kwalifikacje i przyjęcia do leczenia w oddziale odbywają się w pokoju

102 w budynku Przychodni (I piętro)

 • wskazane jest okazanie wszelkich posiadanych wyników badań i konsultacji
 • po zakwalifikowaniu do leczenia przyjęcie odbywa się systemem wezwań na

określony dzień, pacjentka zgłasza się w godzinach rannych do Izby Przyjęć

 

Publikacje:

 1. J. Rabczyński, A. Wojnar, B.Rossochacka-Rostalska, A. Kochman, W. Rzeszutko.: strzępkowa postać pierwotnego raka jajowodu - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa Ginekolo.Pol. 2001 T. 72 nr 2, s. 80-85
 2. M. Rusiecka, L. Rusiecki, B.Rossochacka-Rostalska,.: Wartość prognostyczna IL-6 u chorych na raka jajnika pierwotnie leczonych operacyjnie W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych. T.12: (Materiały XII Krajowej Konferencji KOWBAN 2005 zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w Polanicy Zdroju w dniach 26-28.10.2005r., Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2005, s. 357-361
 3. B.Rossochacka-Rostalska, J. Kornafel, I. Gisterek.: Ekspresja czynników proangiogennych VEGF-C i VEGF-D w rakach jajnika Ginekol. Pol. 2006 T.77, supl.1, s.25, poz.083 XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Poznań, 28-30 września 2006r.
 4. B. Rossochacka-Rostalska, I. Gisterek, E. Suder, R. Matkowski, J. Szelachowska,        J. Kornafel.: Ekspresja naczyniowego śródbłonkowego czynnika wzrostu C i D (VEGF-C i VEGF-D) w raku jajnika Ginekol. Pol. 2006 T.77 nr 11, s. 830-839
 5. B.Rossochacka-Rostalska, M. Maciejewski, M. Rusiecka, J. Kornafel.: Porównanie ekspresji VEGF-C i VEGF-D w surowiczych i innych niż surowicze rakach jajnika Ginekol. Pol. 2006 T.77, sup.1, s. 66, poz.257 XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Poznań, 28-30 września 2006r.
 6. M. Rusiecka, P. Sedlaczek, L. Rusiecki, B.Rossochacka-Rostalska, R. Matkowski, J. Kornafel.: Stężenie VEGF, sIL-2 alfa oraz IL-6 u chorych na nowotwory złośliwe trzonu macicy Ginekol. Pol. 2006 T.77, supl, s. 88, poz.351 XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Poznań, 28-30 września 2006r.
 7. B.Rossochacka-Rostalska, J. Kornafel, I. Gisterek.: Wartość prognostyczna oznaczania  gęstości mikrounaczynienia nabłonkowych raków jajnika Ginekol. Pol. 2006 T.77, supl.1, s. 27-28, poz.093 XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Poznań, 28-30 września 2006r.
 8. R. Matkowski, J. Dryl, A. Ignatowicz, M. Stępień, B. Rossochacka-Rostalska,  J. Kornafel.: Wyniki leczenia chorych na raka sromu Ginekol. Pol. 2006 T.77, supl.1, s. 48, poz.181 XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Poznań, 28-30 września 2006r.
 9. B.Rossochacka-Rostalska, M. Hirowska-Tracz, I. Gisterek, J. Kornafel.: znaczenie prognostyczne gęstości mikrounaczynienia w rakach jajnika Ginekol. Pol. 2006 T.77, supl.1, s.42, poz. 154 XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Poznań, 28-30 września 2006r.
 10. B.Rossochacka-Rostalska, I. Gisterek, E. Suder, J. Szelachowska, R. Matkowski, A. Łacko, J. Kornafel.: Wartość prognostyczna oznaczania gęstości unaczynienia guza w raku jajnika Wiad. Lek. 2007 T. 60 nr 3-4, poz. 129-137