Zatrudnimy osobę do pracy w Dziale Organizacji i Kadr na stanowisku SPECJALISTY DS. ORGANIZACYJNYCH

Zatrudnimy osobę do pracy w Dziale Organizacji i Kadr na stanowisku SPECJALISTY DS. ORGANIZACYJNYCH
0 31 lipca 2018

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

zatrudni

osobę do pracy w Dziale Organizacji i Kadr

na stanowisku

SPECJALISTY DS. ORGANIZACYJNYCH

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika to m. in.:

 1. przygotowywanie dokumentów do konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych,

 2. redakcja zarządzeń wewnętrznych i prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów prawnych, a także centralnego rejestru umów,

 3. przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestru,

 4. przyjmowanie wniosków i roszczeń związanych z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i majątku szpitala, prowadzenie związanych z tym postępowań wyjaśniających i korespondencji oraz przekazywanie we właściwym terminie stosownej dokumentacji brokerowi lub firmie ubezpieczeniowej,

 5. opracowywanie niezbędnych dokumentów dotyczących ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej szpitala, współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi,

 6. załatwianie formalności związanych ze zmianami w strukturze organizacyjnej komórek szpitala,

 7. udział w opracowywaniu dokumentów organizacyjnych DCO,

 8. prowadzenie zbioru protokołów z kontroli zewnętrznych oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi w sporządzaniu odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,

 9. prowadzenie wykazu aktów prawnych,

 10. prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie działalności szpitala.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 1. wykształcenie wyższe, najmilej widziane prawo, administracja, zarządzanie,

 2. znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o działalności leczniczej, KPA,

 3. co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy o podobnym charakterze, najchętniej w branży medycznej,

 4. umiejętność redagowania pism urzędowych,

 5. bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

 6. bardzo dobra organizacja pracy,

 7. odpowiedzialność za powierzone zadania,

 8. komunikatywność

Oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 2. możliwość podnoszenia kwalifikacji i szkoleń,

 3. pracę w przyjaznej atmosferze.

Oferty (CV) prosimy składać w siedzibie DCO we Wrocławiu,
Pl. Hirszfelda 12 w budynku H, 3 piętro, pokój 302 lub na adres mailowy:
szozda.m@dco.com.pl

W treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Zostełem/ am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem

DCO kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami. Zgłoszenia nie zakwalifikowane do udziału w dalszym etapie rekrutacji mogą zostać odebrane w DCO we Wrocławiu,
Pl. Hirszfelda 12 w budynku H, 3 piętro, pokój 302 w godzinach od 7:30 do 15:00 w terminie
do dnia 31.08.2018 r. Po tym dniu dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

 1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.

 2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.

 1. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.

 2. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

 3. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.

 4. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.

 5. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

 6. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 7. Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.

 8. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

 9. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

Posted in Ogłoszenia by Dorota Sęk
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support