Uprawnienia do korzystania bez kolejki

Upoważnieni do korzystania  ze świadczeń poza kolejnością są:

  • Osoby posiadające legitymację lub zaświadczenie o przyznaniu uprawnień kombatanckich, legitymację inwalidy wojennego i wojskowego, legitymację osoby represjonowanej lub stosowne zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach uprawnionych.
  • Zasłużeni honorowi dawcy krwi
  • Pacjenci przewożeni na konsultację transportem sanitarnym.
  • Pacjenci w wyznaczonym dniu przyjęcia do szpitala w Dolnośląskim Centrum Onkologii ( przyjęcie do szpitala,)