Rejestracja Telefoniczna

1. Z rejestracji telefonicznej skorzystać mogą:

  • Wszyscy pacjenci posiadający Historię Choroby w Dolnośląskim Centrum Onkologii,  znajdujący się w komputerowej  bazie danych.
  • Pacjenci, w stosunku do których obowiązuje odrębny tok postępowania: pensjonariusze Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych

2. Rejestratorka  medyczna:

  • ustala pierwszy wolny termin, ewentualnie przybliżoną godzinę wizyty w wybranym gabinecie konsultacyjnym
  • dokumentuje, zapisuje według kolejności zgłoszeń telefonicznych,  dane  w  Księdze  Rejestru Pacjenta ( imię i nazwisko, nr PESEL)
  • udziela informacji o konieczności potwierdzenia  w gabinecie  lub  w  rejestracji  aktualnego  dokumentu uprawniającego do bezpłatnych świadczeń medycznych.
  • informuje  o   miejscu wizyty lekarskiej ( budynek, piętro,  nr gabinetu)
  • informuje o konieczności zabrania ze sobą aktualnej dokumentacji medycznej (Karty Informacyjne,  wyniki badań, itp.)

3. Zespół rejestratorek przygotowuje  Historie Choroby  w przeddzień wizyty pacjentów  i dostarcza do  wyznaczonego gabinetu.