Rejestracja Pacjenta do Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej

Rejestracja telefoniczna: Czynna od poniedziałku do piątku

w godz. od 7:00 do 16:00:

tel. 71 36 89 270
tel. 71 36 89 571
tel. 71 36 89 572

BUDYNEK H, PARTER

W rejestracji na parterze budynku H rejestratorka medyczna zakłada INDYWIDUALNĄ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ – HISTORIĘ ZDROWIA I CHOROBY na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość i innych danych uzyskanych od pacjenta, opiekuna, czy rodziny.

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty
   (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL,
   adres zamieszkania / zameldowania wraz z kodem pocztowym, imiona rodziców)
  • skierowanie do poradni, w której jest ono wymagane
  • telefony kontaktowe

Pacjent zostaje zarejestrowany do wybranego gabinetu specjalistycznego i ustala się termin wizyty. Informujemy, że w związku z wdrożeniem PAKIETU ONKOLOGICZNEGO wprowadzono zmiany organizacyjne w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej dotyczące rejestracji:

 • Aktualnie obowiązuje rejestracja telefoniczna lub przy okienku na pierwszy wolny lub wybrany termin.
 • Nie gwarantujemy możliwości przyjęcia w gabinecie specjalistycznym w dniu rejestracji.
 • Pacjenci pierwszorazowi, zgłaszający się z Kartą DiLO ( Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) lub z rozpoznaniem histopatologicznym przyjmowani są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia.
 • W przypadku braku wolnych miejsc w dniu zgłoszenia ustalany jest termin udzielenia świadczenia w AP-KOLCE (system kolejek centralnych).

Rejestratorka ustala pierwszy wolny termin wizyty w poszczególnych gabinetach konsultacyjnych, ewentualnie przybliżoną godzinę przyjęcia pacjenta.

Pacjent zarejestrowany telefonicznie:

  • po przybyciu zgłasza się bezpośrednio do wybranego gabinetu
  • w przypadku niemożności zgłoszenia się w wybranym terminie na wizytę lekarską, prosimy co najmniej jeden dzień wcześniej zgłosić rezygnację.
  • w przypadku, gdy w systemie e-WUŚ nie ma potwierdzenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent zobligowany jest do podpisania oświadczenia lub do pokrycia kosztów udzielonego świadczenia medycznego