Rejestracja do Zakładu Teleradioterapii

Rejestracja  telefoniczna  czynna: od  pn.  do   pt.  w  godz.  8.00 – 14.00
Nr telefonu:
  • 71  36 89 498
W przypadku pierwszej wizyty  konieczne jest osobiste przybycie
w celu założenia dokumentacji medycznej.
Dokumenty / Dane  potrzebne  do  założenia   Historii  Choroby:
  1. Dowód osobisty ( imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania/ zameldowania  wraz z kodem pocztowym,  imiona  rodziców ).
  2. Numer aktualnego  ubezpieczenia.
  3. Telefony kontaktowe.
  4. Skierowanie do lekarza radioterapeuty.
  5. Dotychczasową dokumentację medyczną (w miarę możliwości kserokopie).

– karty informacyjne z pobytów szpitalnych, wynik badania histopatologicznego, opisy badań diagnostycznych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) wraz z płytami, na których są nagrane.