Nabór kandydatów do specjalizacji: Fizyka medyczna

Nabór kandydatów do specjalizacji: Fizyka medyczna
0 11 maja 2015

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu ogłasza nabór kandydatów do specjalizacji: Fizyka medyczna 

Kandydaci spełniający warunki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 30.09.2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia i jego nowelizacji z dnia 14 listopada 2008r (Dz. U.2002 nr 173 poz. 1419 oraz Dz. U. 2008 nr 208 poz. 1312 ) , proszeni są o składanie dokumentów określonych w rozporządzeniu osobiście lub drogą pocztową na adres :
 
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12
Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej dr n med Marzena Janiszewska
z dopiskiem Specjalizacja:Fizyka medyczna ” w terminie do dnia 5czerwca 2015r
 
W przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc, postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 9 czerwca 2015 r o godz. 1100Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu pl. Hirszfelda 12
Obecność kandydatów na specjalizację na posiedzeniu Komisji w dniu 8 czerwca 2015 r. O godzinie 12 00 obowiązkowa .
 
Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej
dr n med Marzena Janiszewska
 
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
1. Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w jednostce szkolącej.
2. Osoby ubiegające się o rozpoczęcie specjalizacji składają wniosek według wzoru
podanego w załączniku nr 2 do rozporządzenia wraz z odpisem dyplomu szkoły
wyższej, bezpośrednio do kierownika jednostki szkolącej.
3. Osoby, o których mowa w § 13, Dz. U. nr 173 poz.1419 dołączają do wniosku także
zgodę Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na rozpoczęcie
specjalizacji.
4. Wniosek jest składany w terminie podanym przez kierownika jednostki szkolącej do
publicznej wiadomości.
Prosimy do wniosku dołączyć:
1. zaświadczenie o zatrudnieniu
2. zaświadczenie o ukończonych kursach, szkoleniach (kopie)
3. zaświadczenie o przynależności do towarzystw naukowych
4. publikacje
 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje :
1. ocenę formalną wniosku
2. postępowanie konkursowe, w przypadku gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę
wolnych miejsc, polegające na dodatkowym przeprowadzeniu rozmowy
kwalifikacyjnej.
 
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w terminie do 30 dni od dnia określonego jako ostateczny termin składania wniosku o rozpoczęcie specjalizacji.
Posted in Ogłoszenia by admin
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support