KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń z zakresu wykonywania badań specjalistycznych na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń z zakresu wykonywania badań specjalistycznych na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
0 16 sierpnia 2019

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12

OGŁASZA KONKURS OFERT

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń  z zakresu wykonywania  badań specjalistycznych na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu 

Przedmiot konkursu obejmuje:

przyjęcie obowiązków wykonywania świadczeń w zakresie wykonywania wybranych badań czynników predykcyjnych metodami biologii molekularnej oraz immunohistochemii.

Informacje na temat rodzajów badań znajdują się w dokumentacji konkursowej.

Wymagania:

O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie przedmiotu zamówienia wymienione w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej , zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu. Świadczenia będą zlecane przez Udzielającego zamówienia sukcesywnie w ilościach uzależnionych od jego aktualnych potrzeb. Rozstrzygnięcie konkursu dotyczyć będzie zabezpieczenia odpowiedniej liczby badań objętych konkursem ofert. Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne pozycje (pakiety).

Szczegółowe warunki konkursu:

Ze szczegółowymi informacjami na temat warunków konkursu ofert można zapoznać się
w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w dni robocze w godz. 10.00-12.00, pokój 302 (Dział Organizacji i Kadr, budynek H, III piętro – informacji udziela Jolanta Biernat Kierownik Działu Organizacji i Kadr, e-mail: biernat.j@dco.com.pl, tel. 71/36-89-205. Informacji w sprawach merytorycznych udziela dr n. med. Dagmara Michałowska, michalowska.dagmara@dco.com.pl. Szczegółowe warunki konkursu są do pobrania ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia www.dco.com.pl.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na specjalistyczne badania”, w siedzibie Udzielającego zamówienia budynek H III piętro, pok. 302 (Dział Organizacji i Kadr), pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław w terminie do dnia 23.08.2019 r.  do godz.09.00.  

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2019 r. o godz. 11.00 w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu: Sala Konferencyjna pok. nr 315 budynek H, pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu. Komisja Konkursowa przystąpi do rozstrzygnięcia konkursu ofert bezpośrednio po otwarciu ofert w tym samym miejscu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej
w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 budynek H III piętro, i na stronie internetowej www.dco.com.pl w dniu 26.08.2019r.  

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia.

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

dr hab. n. med. Adam  Maciejczyk

ZAŁĄCZNIKI

22.08.2019

Z powodu oczywistej pomyłki pisarskiej następuje zmiana w § 1 ust. 6 Istotnych postanowień umowy w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń z zakresu wykonywania badań specjalistycznych na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Poprawka została wyszczególniona w załączniku kolorem czerwonym.

Dyrektor
Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Posted in Aktualności, Konkursy by admin
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support