Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy w zakresie badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

24 grudnia 2020

Rozstrzygnięcie konkursu Radiologia

Posted in Konkursy by Dorota Sęk