Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania konsultacji psychiatrycznych na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

29 grudnia 2020

Rozstrzygnięcie konkursu

Posted in Konkursy by Dorota Sęk