Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie torakochirurgii na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

31 grudnia 2020

Rozstrzygnięcie konkursu

Posted in Konkursy by Dorota Sęk