Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

31 grudnia 2020

Rozstrzygniecie Konkursu Anestezjologia

Posted in Konkursy by Dorota Sęk