DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii klatki piersiowej na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu