Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu zatrudni pracownika na stanowisko diagnosty laboratoryjnego w Ośrodku Zaawansowanej Diagnostyki Nowotworów z Pracownią Diagnostyki Molekularnej

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu zatrudni pracownika na stanowisko diagnosty laboratoryjnego w Ośrodku Zaawansowanej Diagnostyki Nowotworów z Pracownią Diagnostyki Molekularnej
0 20 maja 2019

    Wymagania zawodowe:

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • aktualne prawo do wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym lub praca magisterska wykonana technikami biologii molekularnej wraz z opinią promotora
 • znajomość technik biologii molekularnej i ich zastosowania w diagnostyce
 • znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym
 • silna motywacja do pracy, chęć nauki nowych technik laboratoryjnych oraz umiejętność organizacji czasu pracy, odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole

     Podstawowy zakres obowiązków pracowniczych:

 • wykonywanie badań diagnostycznych przy użyciu następujących metod: izolacja DNA i RNA z różnych tkanek pochodzenia ludzkiego (świeżych i utrwalonych), zastosowanie technik biologii molekularnej w tym: PCR i jego odmiany, Real-Time PCR, sekwencjonowanie metodą Sangera, NGS
 • interpretacja wyników badań
 • opracowywanie i wdrażanie nowych metod diagnostycznych w zakresie biologii molekularnej
 • udział w projektach badawczo-rozwojowych
 • przyjmowanie i opracowywanie materiału biologicznego z badań klinicznych
 • przygotowywanie zamówień na odczynniki i sprzęt laboratoryjny
 • opracowywanie procedur, instrukcji, raportów

     Spis dokumentów do procesu rekrutacji:

 • CV z listem motywacyjnym
 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz aktualne PWZDL
 • referencje (konieczne przy braku wcześniejszego zatrudnienia)

podpisane oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Zostełem/ am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem

 • termin składania dokumentów – 15.06.2019 r.,
 • miejsce składania dokumentów: e-mail: michalowska.dagmara@dco.com.pl lub siedziba DCO, pl. Hirszfelda 12, 53-413, budynek H, pokój 302

     Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę
 • nowoczesny i wysokiej jakości warsztat badawczy
 • stały rozwój zawodowy
 • odpowiednie szkolenia oraz możliwość uczestnictwa w projektach badawczych i konferencjach krajowych/zagranicznych

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

 1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.
 2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.
 3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.
 4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
 6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.
 7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.
 10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.
Posted in Aktualności, Konkursy by ADMIN
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support