DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM POWIERZCHNI STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ DCO.

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM POWIERZCHNI STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ DCO.
0 12 lipca 2019

PRZEDMIOT PRZETARGU:

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest najem:

3 miejsc o powierzchni 1,5 m² każde z przeznaczeniem na :

– automat z napojami gorącymi (1 miejsce z własnym zasobnikiem na wodę),

– automat z zimnymi napojami (1 miejsce z własnym zasobnikiem na wodę),

– automat z przekąskami suchymi,(1 miejsce)

za zryczałtowaną kwotę za 1 miejsce nie mniejszą niż 775,00 zł miesięcznie netto.

 

Istnieje możliwość składania ofert na wynajem tylko jednego lub dwóch miejsc.

 

WYMAGANIA DOTYCZACE OFERTY: DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

1. Oferta powinna zawierać:

a) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia

b) dane o oferencie: nazwę i siedzibę ,NIP,lub/i dodatkowo imię i nazwisko, adres zamieszkania ( oferent będący przedsiebiorcą wpisany do właściwego rejestru powinien przedłożyć odpis z właściwego rejestru sądowego)

c) proponowaną cenę za przedmiot przetargu nie mniejszą niż 775,00 zł netto za jedno miejsce

 

TERMIN I WARUNKI PRZETARGU

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 01.08.2019 r. o godz. 10:30 w bud. H pok.315 w siedzibie DCO oferty należy składać w pok.205 II piętro bud. F do 01.08.2019 r do godz. 10:00
  2. Przed przystąpieniem do przetargu oferent jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Snatander Bank Polska S.A. Oddział Wrocław nr 57 1500 1793 1217 9000 7528 0000.

Wniesienie wadium oferent winien udokumentować najpóźniej przed terminem otwarcia ofert.

Wadium zwraca sie niezwłocznie po zakonczeniu przetargu lub jego unieważnieniu,jednak nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończenia lub unieważnienia przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana,zalicza sie na poczet ceny najmu.

  1. Jeżeli oferent, którego oferta została wybran odmówi zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.
  2. Umowa najmu zostanie zawarta nie później niź 7 dni od dnia zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty.
  3. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia mienia najpóźniej do dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży-najmu.
  4. Mienie ruchome jest dostępne dla nabywcy niezwłocznie po podpisaniu umowy-sprzedaży-najmu.
  5. 7. Nabywca na własny koszt dokonuje odbioru,załadunku i transportu.
  6. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty jeśli oferenci zaoferowali tę samą cenę.
  7. Przetarg jest ważny, gdy weźmie udział co najmniej jeden oferent, który złoży wymagane w zaproszeniu dokumenty oraz wniesie wadium.
  8. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Posted in Aktualności, Konkursy, Ogłoszenia by ADMIN
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support